Історія кафедри

 

Кафедра на facebook

ancient_medieval

Кафедра історії стародавнього світу і середніх віків була заснована у 1978 році внаслідок злиття у один науково-педагогічний колектив істориків стародавнього світу, які працювали до цього у складі кафедри стародавньої історії та археології, та істориків середньовіччя, які працювали у складі кафедри історіографії, джерелознавства і середніх віків. У цей час на кафедрі працювали: доктор історичних наук В. І. Кадєєв — завідувач кафедри, кандидати історичних наук, доценти Ю. О. Голубкін, Л. П. Калуцька, В. О. Латишева, Г. В. Фрізман, А. І. Митряєв та старший викладач В. Ф. Мещеряков. Лаборантами кафедри за її заснування були Є. В. Лєкарь та О. П. Ганжа (Яновська) — випускниці історичного факультету.

У 1980-ті роки замість Г. В. Фрізмана, котрий вийшов на пенсію, і померлої Л. П. Калуцької на кафедру прийшли І. П. Сергєєв і С. Б. Сорочан, а у 1988 році — С. В. Д’ячков. У 1992 році, після виходу на пенсію А. І. Митряєва, викладачем кафедри став О. П. Мартем’янов, а у 1994 році — випускниця аспірантури О. А. Ручинська. Старшими лаборантами кафедри працювали Л. П. Сальтєвська, випускниця історичного факультету, і Л. І. Котова, яка закінчила Харківський інститут культури.

У 2000 році доцент С. В. Д’ячков, у зв’язку з призначенням на посаду директора університетського ліцею, перейшов на кафедрі на 0,5 ставки, і на кафедру було прийнято аспіранта К. Ю. Бардолу. У 2002 році, після смерті В. Ф. Мещерякова, який працював на кафедрі з неповним навантаженням (оскільки одночасно обіймав посаду проректора університету), викладачем кафедри став випускник і пошукач кафедри С. Д. Литовченко. З 2009 року сумісником на кафедрі працює А. М. Домановський, а з 2010 — А. М. Токарев, який суміщав посаду викладача з посадою старшого лаборанта, а у 2011 році його було обрано на посаду старшого викладача кафедри. Старшим лаборантом кафедри тоді ж стала І. О. Книш.

На кафедрі захищено 24 кандидатські дисертації, 2 докторські дисертації — з історії Візантії (С. Б. Сорочан) та з історії Стародавнього Риму (І. П. Сергєєв).

Ручинская О. А., Сергеев И. П. Древняя история и античная археология в Харьковском университете

Сорочан С. Б., Домановский А. Н. Четверть века пути в средневековье: Медиевистика на историческом факультете Харьковского университета

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.