Історія кафедри

 

Кафедра на facebook

ancient_medieval

Кафедра історії стародавнього світу і середніх віків була заснована у 1978 році внаслідок злиття у один науково-педагогічний колектив істориків стародавнього світу, які працювали до цього у складі кафедри стародавньої історії та археології, та істориків середньовіччя, які працювали у складі кафедри історіографії, джерелознавства і середніх віків. У цей час на кафедрі працювали: доктор історичних наук В. І. Кадєєв — завідувач кафедри, кандидати історичних наук, доценти Ю. О. Голубкін, Л. П. Калуцька, В. О. Латишева, Г. В. Фрізман, А. І. Митряєв та старший викладач В. Ф. Мещеряков. Лаборантами кафедри за її заснування були Є. В. Лєкарь та О. П. Ганжа (Яновська) — випускниці історичного факультету.

У 1980-ті роки замість Г. В. Фрізмана, котрий вийшов на пенсію, і померлої Л. П. Калуцької на кафедру прийшли І. П. Сергєєв і С. Б. Сорочан, а у 1988 році — С. В. Д’ячков. У 1992 році, після виходу на пенсію А. І. Митряєва, викладачем кафедри став О. П. Мартем’янов, а у 1994 році — випускниця аспірантури О. А. Ручинська. Старшими лаборантами кафедри працювали Л. П. Сальтєвська, випускниця історичного факультету, і Л. І. Котова, яка закінчила Харківський інститут культури.

У 2000 році доцент С. В. Д’ячков, у зв’язку з призначенням на посаду директора університетського ліцею, перейшов на кафедрі на 0,5 ставки, і на кафедру було прийнято аспіранта К. Ю. Бардолу. У 2002 році, після смерті В. Ф. Мещерякова, який працював на кафедрі з неповним навантаженням (оскільки одночасно обіймав посаду проректора університету), викладачем кафедри став випускник і пошукач кафедри С. Д. Литовченко. З 2009 року сумісником на кафедрі працює А. М. Домановський, а з 2010 — А. М. Токарев, який суміщав посаду викладача з посадою старшого лаборанта, а у 2011 році його було обрано на посаду старшого викладача кафедри. Старшим лаборантом кафедри тоді ж стала І. О. Книш. Через два роки, після переходу її на посаду секретаря деканату, на зміну їй прийшла випускниця кафедри А. М. Литовченко, яку в 2016 р. змінила також випускниця кафедри Н. Бурлаченко.

С. Д. Литовченко, у зв’язку з вибранням його на посаду декана факультету, в 2016 році перейшов на 0,5 ставки. В 2017 році на посаду лаборанта кафедри прийшла канд. іст. наук О. В. Латишева. З 2018 року, замість К. Ю. Бардоли, який залишив кафедру, на посаді доцента на 0,5 ставки працює  С. А. Каріков. В наступному році він захистив докторську дисертацію. У 2019 році, у зв’язку з раптовою смертю О. П. Мартем’янова, А. М. Токарев зайняв повну ставку доцента кафедри. У 2022 році С. А. Каріков отримав вчене звання професора. У цьому ж році А. М. Домановський залишив кафедру.

На кафедрі захищено 28 кандидатських дисертацій, 3 докторські дисертації — з історії Візантії (С. Б. Сорочан),  з історії Стародавнього Риму (І. П. Сергєєв) та із середньовічної історії (А. С. Каріков).

Ручинська О. А., Сергєєв І. П. Стародавня історія та антична археологія у Харківському університеті

Сорочан С. Б., Домановський А. М. Чверть століття шляху до середньовіччя: Медієвістика на історичному факультеті Харківського університета

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.