Сорочан Сергій Борисович

 

Кафедра на facebook

sorochan

 • Доктор історичних наук, професор
 • Докторська дисертація: «ТоргівляВізантії IV ‑IX ст. Структура та організація механізмів обміну»(1998 р.)

Контактна інформація:

Сфера наукових інтересів: візантиністика, медієвістика, історія Церкви

Наукові проекти:

 • Керівник проекту «Byzantina Ukrainensia. Візантія та історія Церкви» (2011 – до сьогодні)
 • Головний редактор періодичного видання «Нартекс. Byzantina Ukrainensia».

Народився у м. Севастополь. У 1970 р. закінчив севастопольську середню школу № 3. У 1976 р. – історичний факультет ХДУ ім. О. М. Горького. У 1976–1979 pp. працював учителем історії та суспільствознавства в середній школі с. Липці Харківської області.

Із 1978 р. — викладач, старший викладач, доцент кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Харківського університету. Викладав курс історії середніх віків, спецкурси «Джерелознавство історії середніх віків», «Культура Європи», «Побут та менталітет західноєвропейського суспільства X–XV ст.», «Світ візантійського купця», «Візантія VII–ІХ століть: епоха, побут, менталітет», «Основи та методи науково-дослідної роботи історика-медієвіста» та ін.

У 1982 р. в Московському державному університеті ім. М. В. Ломоносова захистив кандидатську дисертацію «Торговля Херсонеса Таврического в І в. до н. э. – V в. н. э.» (науковий керівник – проф. В. І. Кадєєв), у 1998 р. – докторську дисертацію «Торговля в Византии IV–ІХ веков. Структура и организация механизмов обмена». В 2002 p. отримав науковий ступінь професора Опублікував понад 250 праць, у тому числі 11 монографій. Нині працює над проблемами: економіка, торгівля ранньої Візантії та історія ранньосередньовічної Таврії.

У 1999–2000 pp. – заступник декана історичного факультету з наукової роботи. Із 2007 р. – завідувач кафедри історії стародавнього світу та середніх віків ХНУ імені В. Н. Каразіна. Заступник голови спеціалізованої ради з захисту кандидатських та докторських дисертацій, член спеціалізованої ради Інституту археології НАНУ, член редколегії ряду наукових видань: «Археологія», «Древности», «Херсонесский сборник», «Хазарський альманах» та ін.

У 1999 р. обраний академіком Української академії історичних наук.

У 1996–2007 pp. очолював археологічну експедицію в Херсонесі Таврійському.

У 2005 р. був нагороджений знаком Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення». В 2010 р. присуджено почесне звання «Заслужений професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна». В 2011 р. нагороджений Харківською обласною державною адміністрацією дипломом стипендіата в галузі науки імені В. Н. Каразіна (з гуманітарних наук). 2011 р. став лауреатом премії пам’яті митрополита Московского і Коломенського Макарія (Булгакова), заснованої Руською Православною Церквою, Урядом Москви та Російською академією наук в номінації навчальний посібник («Византия. Парадигмы быта, сознания и культуры», Харьков, «Майдан», 2011).

Основні друковані праці

Почесні відзнаки:

Заслужений професор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (2010)

Навчальні курси, що викладаються:

 1. Джерелознавство історії середніх віків
 2. Основи науково-дослідної роботи медієвіста
 3. Візантія: епоха, побут, менталітет
 4. Історія культури Європи. Середні віки

Література про С. Б. Сорочана

 1. ‛Pωμαĩος: сборник статей к 60-летию проф. С. Б. Сорочана [Сост. А. Н. Домановский] // Нартекс. Byzantina Ukrainensia. – Т. 2. – Харьков: Майдан, 2013. – 596 с.
 2. Сергей Борисович Сорочан — профессор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина : биобиблиогр. указ. / Сост., вступ. ст. А. Н. Домановский ; библиогр. ред. С. Р. Марченко. — Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2013. — 92 с.
 

9 Comments

 1. […] Сорочан Сергей Борисович, доктор исторических наук, профессор, заведующий […]

 2. […] історії стародавнього світу та середніх віків (завідувач проф. С.Б.СОРОЧАН). Вони ж видають альманах “Нартекс. Byzantia Ukrainensia”. […]

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.