Сорочан Сергій Борисович

 

Кафедра на facebook

sorochan

 • Доктор історичних наук, професор
 • Докторська дисертація: «ТоргівляВізантії IV ‑IX ст. Структура та організація механізмів обміну»(1998 р.)

Контактна інформація:

Сфера наукових інтересів: візантиністика, медієвістика, історія Церкви

Наукові проекти:

 • Керівник проекту «Byzantina Ukrainensia. Візантія та історія Церкви» (2011 – до сьогодні)
 • Головний редактор періодичного видання «Нартекс. Byzantina Ukrainensia».

Народився у м. Севастополь. У 1970 р. закінчив севастопольську середню школу № 3. У 1976 р. – історичний факультет ХДУ ім. О. М. Горького. У 1976–1979 pp. працював учителем історії та суспільствознавства в середній школі с. Липці Харківської області.

Із 1978 р. — викладач, старший викладач, доцент кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Харківського університету. Викладав курс історії середніх віків, спецкурси «Джерелознавство історії середніх віків», «Культура Європи», «Побут та менталітет західноєвропейського суспільства X–XV ст.», «Світ візантійського купця», «Візантія VII–ІХ століть: епоха, побут, менталітет», «Основи та методи науково-дослідної роботи історика-медієвіста» та ін.

У 1982 р. захистив кандидатську дисертацію «Торгівля Херсонеса Таврійського у І ст. до н. е. — V ст. н. е.» (науковий керівник – проф. В. І. Кадєєв), у 1998 р. – докторську дисертацію «Торгівля у Візантії IV–ІХ ст. Структура та організація механізмів обміну». В 2002 p. отримав науковий ступінь професора.

У 1999–2000 pp. – заступник декана історичного факультету з наукової роботи. Із 2007 р. – завідувач кафедри історії стародавнього світу та середніх віків ХНУ імені В. Н. Каразіна. Заступник голови спеціалізованої ради з захисту кандидатських та докторських дисертацій, член спеціалізованої ради Інституту археології НАНУ, член редколегії ряду наукових видань: «Археологія», «Древности», «Херсонесский сборник», «Хазарський альманах» та ін.

У 1999 р. обраний академіком Української академії історичних наук.

У 1996–2007 pp. очолював археологічну експедицію в Херсонесі Таврійському.

Навчальні курси, що викладаються:

 1. Джерелознавство історії середніх віків
 2. Основи науково-дослідної роботи медієвіста
 3. Візантія: епоха, побут, менталітет
 4. Історія культури Європи. Середні віки

Почесні відзнаки:

У 2005 р. був нагороджений знаком Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення». В 2010 р. присуджено почесне звання «Заслужений професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна». В 2011 р. нагороджений Харківською обласною державною адміністрацією дипломом стипендіата в галузі науки імені В. Н. Каразіна (з гуманітарних наук).

Опублікував понад 400 праць, у тому числі 11 монографій. Нині працює над проблемами: економіка, торгівля ранньої Візантії та історія ранньосередньовічної Таврії.

 

Література про С. Б. Сорочана

 1.  ‛Pωμαĩος: збірка статей до 60-річчя проф. С. Б. Сорочана [Упоряд. А. М. Домановський] / / Нартекс. Byzantina Ukrainensia. – Т. 2. – Харків: Майдан, 2013. – 596 с.
 2. Сергій Борисович Сорочан — професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: біобібліогр. указ. / Упоряд., вступ. ст. А. М. Домановський; бібліогр. ред. С. Р. Марченко. — Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. — 92 с.
 

9 Comments

 1. […] Сорочан Сергей Борисович, доктор исторических наук, профессор, заведующий […]

 2. […] історії стародавнього світу та середніх віків (завідувач проф. С.Б.СОРОЧАН). Вони ж видають альманах “Нартекс. Byzantia Ukrainensia”. […]

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.