Сорочан С. Б., Домановський А. М. Чверть століття шляху до середньовіччя: Медієвістика на історичному факультеті Харківського університета

 

Кафедра на facebook

Сорочан С. Б., Домановський А. М. Чверть століття шляху до середньовіччя: Медієвістика на історичному факультеті Харківського університета // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2015. – № 1145. – Серія «Історія». – Вип. 50. – C. 41–58.

 

 

У статті йдеться про вивчення історії середніх віків на історичному факультеті Харківського національного університета імені В. Н. Каразіна у 1991–2014 рр. Схарактеризовано основні напрямки досліджень і досягнення науковців кафедри історії стародавнього світу та середніх віків у галузі медієвістики.

Ключові слова: Харківський університет, історичний факультет, кафедра історії стародавнього світу та середніх віків, медієвістика, візантиністика, середні віки, археологічні розкопки.

Sorochan S. B., Domanovsky A. M.
A Quarter-century pass to the Middle Ages:
Medieval Studies at the Faculty of History of Kharkiv University

The paper deals with the study of medieval history at the Faculty of Historyof V. N. Karazin Kharkiv National University in 1991–2014. Author determined the main directions of research and scientific achievements of the Department of Ancient and Medieval History in Medieval Studies.

Key words: Kharkiv University, Faculty of History, Department of Ancient and Medieval History, Medieval Studies, Byzantine Studies, middle ages, archaeological excavations.

Завантажити статтю з Електронного архіву
Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.