Мартем’янов Олексій Павлович

 

Кафедра на facebook

martemyanov

(8.04.1956 — 4.05.2019)

 • кандидат історичних наук, доцент
 • Кандидатська дисертація: «Сільське господарство та аграрні відносини в Нижній Мезії та Фракії в перших століттях н. е.» (1990 р.)

Контактна інформація:

Сфера наукових інтересів: всесвітня історія, антична культура та історія повсякденності, історія Стародавнього Риму, історія Фракії та Нижньої Мезії

Народився у м. Харків. Навчався в СШ № 45. У 1978 р. закінчив історичний факультет ХДУ ім. О. М. Горького. Із 1978 р. по 1980 р. працював учителем історії в СШ № 73 м. Харкова. У 1980–1981 pp. – керівник історико-археологічних гуртків Будинку піонерів Московського району м. Харкова, у 1981–1987 pp. – лаборант у Харківському авіаційному інституті ім. М. Є. Жуковського.

Із 1987 р. працював викладачем кафедри історії СРСР ХДУ ім. О. М. Горького, читав загальні курси з вітчизняної історії доби феодалізму. У 1990 р. захистив кандидатську дисертацію «Сельское хозяйство и аграрные отношения в Нижней Мезии и Фракии в первых веках н. э.» (науковий керівник – проф. В. І. Кадєєв). З 1992 р. – доцент кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Харківського університету. Викладає загальний курс історії стародавньої Греції та Стародавнього Риму, спеціальні курси «Джерелознавство історії античного світу», «Історія античної культури». «Повсякденне життя в античному світі», «Актуальні проблеми сучасного антикознавства» та ін.

Проходив наукові стажування у Міжнародному центрі болгари-стики (Софія, 1990), університеті «Св.Св. Кирил і Мефодій» (Велико Тирново, 1993, 1995, 1999, 2004), Московському державному університеті ім. М. В. Ломоносова (2000), Інституті всесвітньої історії Російської академії наук (Москва, 2006). Брав участь у роботі польсько-українського науково-практичного семінару «Вища історична освіта у Польщі» (Варшава, 2001). Автор понад 60 наукових і навчально-методичних публікацій і 40 доповідей на наукових конференціях в Україні, Росії та Болгарії.

Основні друковані праці

 1. Римская вилла на территории Фракии и Нижней Мезии в I–V вв. н. э.: обзор исследований // ВДИ. – 1986. – № 2. – С. 162–174.
 2. Аграрные отношения в Нижней Мезии и Фракии в первых веках н. э. // Там же. — 1994. — № 2. – С. 124-142.
 3. Проблемы аграрного развития Нижней Мезии и Фракии в болгарском антиковедении // Болгарский ежегодник. – Xарьков, 1994. – С. 136–150.
 4. Из истории земледелия Фракии и Нижней Мезии в первых веках н. э. // Российская археология. – 1995. – № 1. – С. 47–56.
 5. Ветераните от римската армия в Долна Мизия и Тракия през първите векове на новата ера / В. И. Кадеев, А. П. Мартем’янов // Военоисторически сборник. – София, 1998. – Кн. 1. – С. 7–17.
 6. Падіння Республіки та встановлення Принципату в Стародавньому Римі: Методичні рекомендації / Укладачі: Мартем’янов О. П., Сергєєв І. П. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2004. – 12 с.
 7. Сельская община во фракийских землях в первых веках н. э.: итоги и перспективы изучения // Древности–2005: харьк. ист.-археол. ежегодник. – Xарьков, 2005. – С. 156–164.
 8. Д’ячков С. В., Мартем’янов О. П. Історія стародавнього світу. Давня історія українських земель. 6 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. – Харків: Вид-во “Ранок”, 2006. – 336 с.
 9. Крестьянские прошения первых веков н. э. из фракийских земель, Малой Азии и Северной Африки: опыт сравнительной характеристики // Древности–2006–2008: харьк ист.-археол. ежегодник. – Xарьков, 2008. – С. 58–66.
 10. Положението на селяните в Долна Мизия и Тракия през първите векове от новата ера // Списание на Българската академия на науките. – 2008. – Кн. 4. – С. 20–25.
 11. Общинные отношения в селах Фракии и Нижней Мезии в первых веках нашей эры // ВДИ. – 2010. – № 2 (273). – С. 48–70.
 12. Мартемьянов А. П. Общинные отношения в селах Нижней Мезии и Фракии в первых веках нашей эры; монография / А. П. Мартемьянов. – Харьков: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. – 224 с.

Стажування,освітні та наукові програми (2012-2016 рр.)

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, кафедра історіографії, джерелознавства та археології, 2016 р.

Навчальні курси, що вкладаються:

 1. Історія стародавньої Греції та Стародавнього Риму
 2. Антична спадщина в культурі наступних епох
 3. Джерелознавство історії античного світу
 4. Культура античного світу
 5. Повсякденне життя в античному світі
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.