Митряєв Анатолій Ілліч

 

Кафедра на facebook

mitryaev

(09.05.1922–11.09.1998)

Народився в м. Чугуїв (тепер – Харківська область) в родині військовослужбовця. Навчався в середніх школах м. Харкова і Сєверодвінська Архангельської області. Шкільне навчання закінчив у 1940 р. З січня 1942 p. по червень 1944 р. служив у лавах Червоної Армії, в евакогоспіталі № 1142 Карельського фронту.

З 1 вересня 1944 р. – студент історичного факультету Харківського університету, який закінчив з відзнакою в 1949 р. У 1949–1952 pp. навчався в аспірантурі на кафедрі історії середніх віків ХДУ ім. О. М. Горького (наук, керівник — проф. М. М. Пакуль). З 1952 р. – старший викладач кафедри історії середніх віків. У 1971 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Радянська історіографія гуситського руху». 1971–1975 pp. – завідувач кафедри історії середніх віків, доцент (1975 p.), 1975–1980 pp. – доцент кафедри історії серед­ніх віків та історіографії. 1980–1992 pp. – доцент кафедри історії ста­родавнього світу і середніх віків. Останні роки життя працював на загальноуніверситетській кафедрі українознавства (з 1994 р. – кафедра історії та культури України).

Викладав загальні курси: «Історія південних та західних слов’ян», «Історія середніх віків», «Історія України», «Історія стародавнього світу»; спецкурси: «Гуситський рух», «Радянська історіографія історії Київської Русі», «Історіографія історії середніх віків» та ін. Паралельно читав студентам лекційні курси з історії середніх віків, історії Англії, історії Франції, історії Німеччини та ін. в Харківському педагогічному інституті іноземних мов ім. Н. К. Крупської, Харківському педагогічному інституті ім. Г. С. Сковороди, Полтавському педагогічному інституті ім. В. Г. Короленка.

Опублікував понад 40 наукових, науково-популярних і методичних праць.

Як учасник Великої Вітчизняної війни нагороджений медалями СРСР і України. За дослідження гуситського руху в 1965 р. був нагороджений медаллю Яна Гуса (Чехословаччина).

Основні друковані праці

  1. Изучение в украинской советской историографии средневековой истории зарубежных славян (1917–1967): сб. ст. и материалов // Славянская историография и археография. – М., 1969. – С. 3–27.
  2. Оценка Яна Гуса в современной историографии // Советское славяноведение: материалы IV конф. историков-славистов (Минск, 31 янв. – 3 февр. 1968 г.). — Минск, 1969. – С. 542-548.
  3. Советская историография гуситского движения: автореф. дисс. … канд. ист. наук. – X., 1971. – 20 с.
  4. Кафедра славяноведения Харьковского университета // Народно-демократические революции и развитие славянских стран по пути социализма : X Всесоюз. науч. конф. историков-славистов, 30 янв. – 1 февр. 1985 г.: тез. докл. и сообщений. – X., 1985. – С. 227–228.
  5. Медиевистика в Харьковском университете за годы Советской власти / A. И. Митряев, Ю. А. Голубкин // ВХУ. – 1987. – № 302: Великий Октябрь и его международное значение. – С. 117–124.
  6. Освещение в советской медиевистике на Украине истории зарубежных славян // Великий Октябрь и зарубежные славянские страны. – Минск, 1988. – С. 230–231.
  7. К вопросу об этапах научного творчества Марина Дринова // Марин Дринов : мтериалы от българо-съв. науч. конф. «150 лет от рождението на М. Дринов» и «110 години Народна библиотека «Кирил и Мефодий», ноември, 1988 г. – София, 1989. – С. 71–78.
  8. Медиевистика в Харьковском университете / А. I. Митряев, Ю. А. Голубкин, С. И. Лиман // ВХУ. – 1991. – № 357: Историческая наука в Харьковском университете : (К 185-летию ХГУ). – Вып. 24. – С. 69–83.
  9. Освещение средневековой истории Болгарии в трудах ученых УССР // III Дриновские чтения : тез. докл. – X., 1994. – С. 41–43.
  10. К 100-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки Украины Андрея Петровича Ковалевского // Древности, 1995: харьк. ист.-археол. ежегодник. – X., 1995. – С. 168–170.
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.