Домановський Андрій Миколайович

 

Кафедра на facebook

domanovsky

 • Кандидат історичних наук, доцент
 • Кандидатська дисертація: «Державний контроль та регулювання торгівлі у Візантії IV – IX ст.»(2007 р.)

Контактна інформація:

Сфера наукових інтересів: візантиністика, медієвістика, україністика

Наукові проекти:

 • Головний редактор сайту «Василевс. Українська візантиністика» (2007 р. – 2022 р.)
 • Співредактор продовжуваного видання ««Византийская мозаика»: Сборник публичных лекций Эллино-византийского лектория при Свято-Пантелеимоновском храме» (2013 р. – 2022 р.)
 • Заступник головного редактора періодичного видання «Нартекс. Byzantina Ukrainensia» (2011 р. – 2022 р.)
 • Заступник голови проекту «Елліно-візантійський лекторій» (2012 р. – 2022 р.)

2002 року закінчив історичний факультет Харківського національого університету імені В. Н. Каразіна. Спеціалізувався на кафедрі історії стародавнього світу та середніх віків.

2003 р. вступив до аспірантури, яку закінчив 2006 р. 2007 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему: «Державний контроль і регулювання торгівлі у Візантії IV-IX ст.» (науковий керівник – проф. Сорочан С. Б.).

Впродовж 2004-2010 рр. – Голова Ради молодих науковців Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

З 2006 р. працював на посаді доцента кафедри українознавства Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, з 2009 р. по 2022 р. – доцента кафедри історії стародавнього світу і середніх віків Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Викладав курси курси «Історія середніх віків», «Візантійська цивілізація».

Наукові інтереси: медієвістика, історія Візантії, історія вітчизняної візантиністики, історія Київської Русі, антична та візантійська археологія.

Розробник і головний редактор сайту «Василевс. Українська візантиністика» та сайту Харківського історико-археологічного товариства.

Основні публікації:

Книги:

Підручники та навчальні посібники:

Бібліографічні покажчики (редактор і укладач):

Збірки статей (укладач):

Основні наукові статті:

 

Соцмережі

Акаунт на Аcademia.edu

Стажування, освітні та наукові програми (2012–2021 рр.)

 • Освітня програма «Інновації в системі дистанційного (змішаного) навчання» (6 кредитів ЄКТС), випускна робота «Історія Середніх віків» (Харків, 1 березня — 26 квітня 2021 р.).
 • Зʼїзд учасників Літніх Шкіл Інституту релігії та суспільства Українського Католицького Університету «Соціальна думка Митрополита Андрея Шептицького» (2011–2018) (Львів, 2–4 липня 2018 р.)
 • Літня школа «Постать патріарха Йосифа Сліпого в контексті міжнародних церковних і політичних відносин», Інститут історії Церкви та Інститут св. Климента-Папи Українського Католицького Університету; Товариство «Свята Софія» (м. Рим, 8 по 16 липня 2017 р.).
 • Сьома Літня Школа «Соціальна думка Митрополита Андрея Шептицького», Інститут релігії та суспільства Українського Католицького Університету (м. Львів, 25 червня – 2 липня 2017 р.).
 • Курс підвищення кваліфікації по програмі навчання викладачів ВНЗ «Педагогіка та психологія вищої школи» Центру підвищення кваліфікації Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (1 лютого – 30 червня 2017 р).
 • Короткотерміновий курс підвищення кваліфікації в межах роботи ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє» (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 19 травня 2016 р.).
 • Короткотерміновий курс «Технології дистанційної освіти у вищому навчальному закладі» (17–31 жовтня 2012 р.).

Навчальні курси, що викладалися:

 1. Історія середніх віків (V–XV ст.)
 2. Актуальні проблеми всесвітньої історії
 3. Історія та археологія візантійського Криму
Література про А. М. Домановського
 • Домановський Андрій Миколайович // Сходознавство і візантологія в Україні в іменах: біобібліографічний словник / Упоряд.: Е. Г. Циганокова, Ю. М. Кочубей, О. Д. Василюк; редкол.: Л. В. Матвеева (голов. ред.) [та ін.]. К.: Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського НАНУ, 2011. С. 84–85.
 • Домановський Андрій Миколайович // Історики Харківського університету: біобібліографічний довідник (1905–2012) / Уклад. О. М. Богдашина, В. І. Бутенко, С. Р. Марченко [та ін.]; відп. ред. проф. С. І. Посохов. Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. С. 76–77.
 • Домановський Андрій Миколайович, кандидат історичних наук, доцент // Кафедра українознавства ХНАДУ: крізь призму часу / Редактор і упорядник В. І. Ковальов. Х.: ХНАДУ, 2015. С. 127–128.
 • Домановський Андрій Миколайович // Головко О. Б. Історики-медієвісти сучасної України: довідник / [відп. ред. С. А. Копилов]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. С. 27–28.
 • Домановський Андрій Миколайович // Візантиністика у Харківському університеті (середина ХІХ – початок ХХІ ст.): бібліогр. покажч. / уклад., вступ ст. М. Є. Домановська, А. М. Домановський; бібліогр. ред. С. Р. Марченко. Х.: Майдан, 2017. С. 66–83.
 • Домановський Андрій Миколайович // Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: бібліогр. покажч. / За ред. С. Б. Сорочана, С. В. Д’ячкова, А. М. Домановського. Харків : ТОВ «НТМТ», 2018. С. 30–47.
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.