Калуцька Любов Павлівна

 

Кафедра на facebook

kalucka

(17.09.1921–07.07.1983)

Народилася в м. Харкові. В 1945 р. з відзнакою закінчила історичний факультет Харківського університету. В 1945–1948 pp. навчалася в аспірантурі при кафедрі історії середніх віків. Водночас викладала історію в середніх школах м. Харкова і в Харківському будівельному технікумі. З 1948 р. по 1983 р. працювала викладачем, старшим викладачем, доцентом (затверджена у званні в 1965 р.) історичного факультету ХДУ ім. О. М. Горького (кафедра історії середніх віків, історіографії та історії середніх віків, кафедри історії стародавнього світу та середніх віків). У 1951 р. захистила кандидатську дисертацію «Политические идеи кардинала Ришелье» (ХДУ ім. О. М. Горького, науковий керівник – проф. М. М. Пакуль). Читала загальний курс історії середніх віків, спецкурси з історії середньовічної культури, історіографії та джерелознавства історії середніх віків. Автор понад 15 науково-дослідницьких, науково-популярних та навчально-методичних праць. Із 1978 по 1982 pp. виконувала обов’язки вченого секретаря Ради історичного факультету Харківського університету.

Основні друковані праці

  1. Политические идеи кардинала Ришелье: автореф. дисс. … канд. ист. наук. – Xарьков, 1951. – 32 с.
  2. Вивчення проблеми західноєвропейського абсолютизму XVI – першої половини XVII ст. радянськими істориками // Учені записки Харківського університету. – 1957. – Т. 89: Тр. іст. ф-ту. – Т. 6. – С. 397–414.
  3. Культура Западной Европы / Л. П. Калуцкая, Л. М. Баткин // История средних веков. – М., 1964. – С. 419–434.
  4. З історії радянської медієвістики: (М. М. Пакуль) / Л. П. Калуцька, Г. В. Фрізман // Вісник Харківського університету. – 1966. – № 17: Іст. сер. – Вип. 1. – С. 143–156.
  5. Академік В. П. Бузескул – історик середніх віків / Л. П. Калуцька, Г. В. Фрізман // Вісник Харківського університету. – 1967. – № 22: Іст. сер. – Вип. 2. – С. 84–93.
  6. Біля джерел української медієвістики: Олександр Якович Киктєв (1899–1944) / Л. П. Калуцька, Г. В. Фрізман // Питання історії народів СРСР. – 1968. – Вип. 7. – С. 142–147.
  7. Про медієвістику на Україні в 1917–1936 pp. / Л. П. Κалуцька, Г. В. Фрізман // Середні віки на Україні. – К., 1973. – Вип. 2. – С. 154–164.
  8. Громадянські війни у Франції другої половини XVI ст. в українській історіографії / Л. П. Калуцька, Г. В. Фрізман // Вісник Харківського університету. – 1978. – № 167 : Історія. – Вип. 10. – С. 74–80.
  9. Новая концепция средневековой культуры в советской историографии (1960–1980 гг.) // Вісник Харківського університету. – 1983. – № 238: История и культура досоциалистических формаций. – С. 52–61.
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.