Навчальні курси

 

Кафедра на facebook

Студенти, навчаючись на бакалаврській та магістерській програмі 032 «історія та археологія», вивчають на кафедрі історії стародавнього світу та середніх віків такі курси.

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

1 курс
Історія Стародавнього Сходу доц., к.і.н. Ручинська О.А.
Історія Греції та Риму доц., к.і.н. Д’ячков С. В.
2 курс
Історія середніх віків (І-ІІ період) доц., к.і.н. Домановський А. М.
Історія середніх віків (ІІІ період) доц., к.і.н. Каріков С. О.
Антична культура доц., к.і.н. Ручинська О. А.
3 курс
Загальні курси
Історія країн Азії та Африки в середні віки доц., к.і.н. Д’ячков С. В.
З 3 курсу студенти вивчають спеціальні курси залежно від того, яку кафедру вони обрали за власним бажанням для свої професійної спеціалізації.
Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків
Історія культури Європи: античний світ, середньовіччя проф., д.і.н. Сорочан С. Б.
Джерелознавство історії середніх віків проф., д.і.н. Сорочан С. Б.
Основи давньогрецької мови доц., к.і.н. Ручинська О. А.
4 курс
Студенти 4 курсу вивчають спеціальні курси залежно від того, яку кафедру вони обрали за власним бажанням для свої професійної спеціалізації.
Історія культури античних міст Північного Причорномор’я та Візантійської цівілізації доц., к.і.н. Ручинська О. А.
Державний устрій Римської імперії проф., д.і.н. Сергєєв І. П.
Практичний переклад доц., к.і.н. Токарєв А. М.
Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
1 курс
Актуальні проблеми всесвітньої історії (І частина) доц., к.і.н. Литовченко С. Д.,доц., к.і.н. Домановський А. М.
Фінансове господарство давніх римлян проф., д.і.н. Сергєєв І. П.
Візантія: історія, побут, менталітет проф., д.і.н. Сорочан С. Б.
Історія релігій стародавнього світу доц., к.і.н. Ручинська О.А.
Історіографія античності та середніх віків доц., к.і.н. Каріков С. О.
Вступ до біблеїстики доц., к.і.н. Литовченко С. Д.
Історія раннього християнства доц., к.і.н. Ручинська О.А.
Історія та археологія візантійського Криму доц., к.і.н. Домановський А. М.
Практика: педагогічна
2 курс
Практична педагогіка доц., к.і.н. Литовченко С. Д.
Аспірантура
Управління науковими проектами доц., к.і.н. Каріков С. О.

 

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.