Ручинська Оксана Анатоліївна

 

Кафедра на facebook

ruchinska

 • Кандидат історичних наук, доцент
 • Кандидатська дисертація: «Суспільне життя в античних містах Північного та Західного Причорномор’я (соціально-культурний аспект)»(1996 р.)

Контактна інформація:

Сфера наукових інтересів: всесвітня історія; історія античного Північного та Західного Причорномор’я; історія релігій стародавнього світу; класична філологія; новогрецька мова

Наукові проекти:

Керівник Харківської групи Програми ЮНЕСКО«Греція: історія, культура та навколишнєсередовище» (серпень 2012, липень-серпень 2013)

Народилася у м. Харків. Навчалась у СШ №32. У 1992 р. з відзнакою закінчила історичний факультет ХДУ ім. О. М. Горького. У 1995 р. закінчила аспірантуру при кафедрі історії стародавнього світу та середніх віків Харківського університету. З вересня 1994 р. працювала викладачем цієї ж кафедри. У червні 1996 р. захистила кандидатську дисертацію «Суспільне життя в античних містах Північного та Західного Причорномор’я (соціально-культурний аспект)» (Дніпропетровський державний університет, науковий керівник – проф. В. І. Кадєєв). Із квітня 1997 р. працювала доцентом кафедри історії стародавнього світу та середніх віків ХДУ ім. О. М. Горького. 2004 p. їй присвоєно вчене звання доцента.

Читає загальний курс «Історія Стародавнього Сходу» та спеціальні курси: «Історія релігій Стародавнього світу», «Історія культури античних міст Північного Причорномор’я», «Давньогрецька мова», «Релігійні течії пізньої античності. Гностицизм», «Історія раннього християнства» та ін. З 1994 р. по 2002 р. входила до складу Ольвійської археологічної експедиції Інституту археології НАН України.

Опублікувала понад 30 наукових і науково-популярних робіт. Сфера наукових інтересів: соціально-культурна історія античних міст Північного та Західного Причорномор’я, історія культури та релігії стародавнього світу, класична філологія. О. А. Ручинська бере активну участь у громадському житті. З 1995 р. є активним учасником Харківського історико-археологічного товариства, з 2002 р. – член Російської асоціації антикознавців. У 2002–2004 pp. була головою ради молодих вчених ХНУ імені В. Н. Каразіна, очолювала Раду молодих вчених історичного факультету та входила до складу редколегії збірника праць молодих вчених історичного факультету. З 2010 р. виконує обов’язки відповідального секретаря «Вісника Харківського університету (серія «Історія»).

У 2001 р. – стипендіат Фонду державних програм Греції (IKY) та протягом 8 місяців стажувалася в Афінському національному університеті ім. Каподистрія. В 2003 р. була нагороджена Харківською облдержадміністрацією стипендією імені В. Н. Каразіна для молодих вчених.

Основні друковані праці

Почесні відзнаки:

 • Лауреат стипендії ім. В. Н. Каразіна Харківської облдержадміністрації за наукові досягнення в галузі гуманітарних наук (категорія молодих вчених) (2003 р.)
 • Почесне звання професора грецької мови від клубу ЮНЕСКО Пірею та островів (Греція), Президент ІоаннісМаронітіс (23.09.2012)

Стажування,освітні та наукові програми (2012-2016 рр.)

Курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ХНУ імені В. Н. Каразіна «Технології дистанційної освіти у вищому навчальному закладі» (2014 р.)

Навчальні курси, що викладаються:

 1. Історія Стародавнього Сходу
 2. Історія культури античних міст Північного Причорномор’я
 3. Давньогрецька мова
 4. Релігійні течії пізньої античності. Гностицизм
 5. Історія релігій стародавнього світу
 6. Історія раннього християнства
 7. Антична культура
 8. Актуальні проблеми всесвітньої історії
 9. Практичні заняття з Історії Стародавнього Сходу, Історії Стародавньої Греції та Риму
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.