Латишева (Устинова) Валерія Олександрівна

 

Кафедра на facebook

latysheva

(12.12.1934–09.07.2002)

Народилась у м. Харків. Закінчила харківську школу № 17 у 1952 р. і в тому ж році вступила на історичний факультет ХДУ ім. О. М. Горького, після закінчення навчання в університеті в 1957 p. працювала вчителем історії середньої школи робітничої молоді № 3 м. Харкова, потім – лаборантом кафедри історії КПРС у Харківському політехнічному інституті (1959–1960 pp.).

Із 1961 р. – лаборант кафедри стародавньої історії і археології ХДУ ім. О. М. Горького і одночасно аспірантка заочної форми навчання цієї ж кафедри. Із 1967 р. працювала викладачем кафедри. У 1970 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Особенности историчес­кого развития Боспора на рубеже нашей эры» (науковий керівник – проф. К. Е. Гриневич). 3 1974 р. до 1978 р. працювала доцентом кафедри стародавньої історії та археології, а з 1978 р. до 1998 p. – доцентом кафедри історії стародавнього світу і середніх віків. Виконувала всі види навчальної роботи, викладала загальний курс історії стародавньої Греції і Риму, спеціальні курси «Історія античного мистецтва», «Розвиток історичної думки у греко-римському світі» та ін.

У 1972–1987 pp. керувала Північно-Кримською археологічною експедицією ХДУ ім. О. М Горького, що здійснювала розкопки на території херсонеської хори. Із 1999 р. працювала у Харківському гуманітарному інституті «Народна українська академія». Автор понад 60 наукових публікацій з історії та археології Північного Причорномор’я в античну епоху.

Основні друковані праці

 1. К вопросу о присоединении Синдики к Боспорскому государству // ВДИ. – 1966. – № 4. – С. 128–136.
 2. Про особливості соціально-економічного розвитку Боспору у І–ІІ ст. н. е. // ВХУ. – 1970. – № 45: Іст. сер. – Вип. 4. – С. 69–76.
 3. Раскопки нового античного поселения Маслины в Северо-Западном Крыму // КСИА АН СССР. – 1978. – Вып. 156 : Античность и варварский мир. – С. 53–61.
 4. Некоторые итоги раскопок поселения Маслины в Северо-Западном Крыму // ВХУ. — 1985. — № 268 : История СССР и зарубежных стран. – С. 100–107.
 5. Литературные источники по истории Боспора рубежа нашей эры // Вопросы истории и археологии Боспора: межвуз. сб. науч. тр. – Воронеж, 1991. – С. 37–53.
 6. Античные свинцовые гири из поселения Маслины / В. А. Латышева, К. В. Таденев // Рос. археология. – 1992. – № 4. – С. 170–175.
 7. Терракота из раскопок поселения херсонесской хоры Маслины // Древности, 1994: харьк ист.-археол. ежегодник. – X., 1994. – С. 127–140.
 8. О населении херсонесской хоры в Северо-Западном Крыму: (По материалам поселения Маслины) // Древности, 1996: харьк. ист.-археол. ежегодник. – X., 1997. – С. 56–61.
 9. О благоустройстве сельских поселений на территории Херсонесской хоры (по материалам поселения Маслины) // Древности, 1997–1998: харьк. ист.-археол. ежегодник. – Xарьков, 1999. – С. 79–89.

Література про неї

 1. Мартемьянов А. П. Памяти В.А.Латышевой (1934–2002) / А. П. Мартемьянов // ВХНУ. – 2002. – № 566: Історія. – Вип. 34. – С. 354–355.
 2. Латышева Валерия Александровна // Кафедра истории древнего мира и средних веков Харьковского национального университета имени B. Н. Каразина. 30 лет / [авт.-сост. В. И. Кадеев, С. Б. Сорочан]. – Xарьков, 2008. – C. 48–52.
 3. Валерия Александровна Латышева. Маслины – античное поселение в Северо-Западном Крыму: Статьи и воспоминания / Сост. А. П. Мартемьянов, А. Н. Токарев; отв. ред. А. П. Мартемьянов. – X.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2010. – 176 с.