Д’ячков Сергій Володимирович

 

Кафедра на facebook

dyachkov

 • Кандидат історичних наук, доцент
 • Кандидатська дисертація: «Особенности социально-политического развития античних городов Северного Причерноморья в I – III вв. н.э.» (1988 р.)

Контактна інформація:

 • dyachkovst@gmail.com
 • s.v.dyachkov@karazin.ua
 • +38-057-707-53-37; +38-057-702-00-85
 • Профіль Researchgate
 • Профіль Orcid
 • Профіль Google scholar

Сфера наукових інтересів: історія та археологія Північного Причорномор’я античної та середньовічної доби

Наукові проекти: Начальник експедиції «Археологічні дослідження генуезької фортеці «Чембало» (1999 – 2014 рр.)

Народився у м. Харків. Закінчив Харківську середню школу № 83. В 1983 р. з відзнакою закінчив історичний факультет ХДУ ім. О. М. Горького. В 1981–1988 pp. працював учителем історії в СШ № 83 м. Харкова. В 1987 р. закінчив заочну аспірантуру при кафедрі історії стародавнього світу та середніх віків Харківського університету (науковий керівник – проф. В. І. Кадєєв). У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію «Особенности социально-политического развития античных государств Северного Причерноморья в І–ІІІ вв. н. э.». Із 1988 р. – викладач, доцент (затверджений у званні в 1992 р.) кафедри історії стародавнього світу та середніх віків. З 1999 р. викладає курс «Історія Азії та Африки в середні віки» на денному відділенні.

У 1994 р. виступив одним з ініціаторів створення Харківського обласного історико-археологічного товариства (ХІАТ), а також історико-археологічного щорічного видання «Древности». У 1995–2004 pp. – виконавчий директор ХІАТ. У 1994–2010 pp. – відповідальний секретар редколегії щорічного видання «Старожитності / Древности». У жовтні 2004 р. був обраний співголовою правління ХІАТ. Брав активну участь в організації та проведенні наукових конференцій «История и археология Слободской Украины (к 90-летию XII Археологического съезда)» (Харьков, Ст. Салтов, октябрь 1992 г.), «Проблемы археологии, древней и средневековой истории Украины» (Харьков, март 1995 г.), «Проблеми історії та археології України» (Харків, 1997, 1999, 2001, 2002, 2004, 2008, 2010 гг.).

У 1989–1990 pp. – заступник начальника Херсонеської археологічної експедиції ХДУ ім. О. М. Горького, з 1991 р. – начальник експедиції. Із 2000 р. начальник об’єднаної археологічної експедиції «Чембало» ХНУ імені В. Н. Каразіна і Національного заповідника Херсонес Таврійський (м. Севастополь).

У 1999 p. – один з ініціаторів створення щоквартального науково-популярного журналу «UNIVERSITATES. Наука и просвещение», увійшов до складу його редколегії як відповідальний секретар. Із 2006 по 2011 pp. – голова правління Асоціації випускників, викладачів та друзів ХНУ імені В. Н. Каразіна. Із 2000 р. – директор Харківського університетського ліцею та одночасно – доцент кафедри історії стародавнього світу та середніх віків. Автор понад 120 наукових, науково-популярних праць, а також навчальних та навчально-методичних посібників для середньої та вищої школи.

Нагороджений знаками Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (2003) та «Антон Макаренко» (2005), Почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації (2007).

Основні друковані праці

 1. Римские граждане в Северном Причерноморье // Античный мир. Византия: К 70-летию профессора Владимира Ивановича Кадеева. – Xарьков, 1997. – С. 57–79.
 2. Un autel portant une inscription latine / S. Saprykin, S. Dyatchkov // Colloquia Pontica. – Leiden; Boston ; Koln: Brill, 2000. – Vol. 5. – P. 115–122: il.
 3. Алексеенко Н. А., Дьячков С. В. Херсонесские археологические прогулки: Краткий туристческий справочник-путеводитель. – 3-е изд., испр. – Харьков: НМЦ “МД”, 2001. – 40 с.; ил.
 4. Консульская церковь крепости Чембало (XIV–XV вв.) // О древностях Южного берега Крыма и гор Таврических. – К., 2004. – С. 246–255.
 5. Дьячков С. В. История средневекового Востока: Программа курса, методические рекомендации, справочные материалы. – Харьков: Изд. Группа «РИРЕГ» ООО, 2004. – 96 с.
 6. Археологические исследования генуэзской крепости Чембало в 2000–2005 гг. // Древности, 2005: харьк. ист.-археол. ежегодник. – Xарьков, 2005. – С. 212–227.
 7. Д’ячков С. В., Лиман С. І., Сорочан С. Б. Історія середніх віків: Навчально-методичний посібник. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2006. – 128 с.
 8. Д’ячков С. В., Мартем’янов О. П. Історія стародавнього світу. Давня історія українських земель. 6 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. – Харків: Вид-во “Ранок”, 2006. – 336 с.
 9. Требюше генуэзской крепости Чембало (XIV–XV вв.) / H. А. Алексеенко, С. В. Дьячков // LAUREA: К 80-летию профессора Владимира Ивановича Кадеева : [сб. науч. тр.]. – Xарьков, 2007. – С. 124–135.
 10. «Арсенал» метательных снарядов генуэзской крепости Чембало в Крыму // Российская археология. – 2008. – № 2. – С. 98–106.
 11. Д’ячков С. В., Литовченко С. Д. Всесвітня історія. Новий час (XV–XVIII ст.). 8 клас: Підручник для загальноосвіт. навч. закл. / С. В. Д’ячков, С. Д. Литовченко. – Xарків: Ранок-НТ, 2008. – 224 с: іл.
 12. Дьячков С. В. История средневекового Востока: Программа курса, методические рекомендации, справочные материалы. – 3-е изд., испр. и доп. – Xарьков: 000«НТМТ», 2011. – 104 с.
 13. Владимир Иванович Кадеев – исследователь Херсонеса: Классическая археология Украины / Под ред. С. Дьячкова. – Харьков: Раритеты Украины, 2012. – 24 с.
 14. Дьячков С. В. История средневекового Востока: Конспект лекций / С. В. Дьячков. – X: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2013. – 420 с.
 15. Археологической экспедиции «Чембало» 15 лет. Буклет / Авт.-сост. С. Дьячков. — Харьков, 2015.
 16. Д’ячков С. В. Всесвітня історія : підруч. для 7 класу загальноосвіт. навч. закладів / С. В. Д’ячков. – Харків: Видавництво «Ранок», 2015. – 224 с. : іл.
 17. Дьячков С. В. История средневекового Востока: Программа курса, методические рекомендации, справочные материалы. — 4-е изд., испр. и доп. — Харьков: ООО «НТМТ», 2017. — 128 с.

Почесні відзнаки:

 • «Відмінник освіти України»
 • медаль «Антон Макаренко»
 • медаль імені В. Н. Каразіна

Стажування,освітні та наукові програми (2012-2016 рр.)

Об’єднана археологічна експедиція «Чембало» (1999 – 2014 рр.)

Навчальні курси, що вкладаються:

 1. Історія країн Азії та Африки в середні віки
 2. Історія середніх віків
 3. Методика викладання історії стародавнього світу і середніх віків у загальноосвітній школі
 4. Соціальна утопія епохи Відродження
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.