Ручинська О. А., Сергєєв І. П. Стародавня історія та антична археологія у Харківському університеті

 

Кафедра на facebook

Ручинська О. А., Сергєєв І. П. Стародавня історія та антична археологія у Харківському університеті // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2015. – № 1145. – Серія «Історія». – Вип. 50. – C. 27–40.

У статті аналізується розвиток давньої історії та античної археології у Харківському університеті в період після проголошення незалежності України. Автори статті надають інформацію щодо участі вчених кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Харківського університету в археологічному дослідженні пам’яток античності в Криму, участі викладачів, аспірантів та пошукачів кафедри в організації та проведенні наукових конференцій, проблематики їх наукових досліджень в галузі давньої історії, тем захищених ними дисертацій, опублікованих монографій та наукових статей.

Ключові слова: давня історія, антична археологія, кафедра історії стародавнього світу та середніх віків, Харківський університет.

Ruchynska O. A., Sergeev I. P.
Ancient History and Classical Archaeology at the University of Kharkov

The article analyzes the development of ancient history and classical archeology at the University of Kharkov in the period after declaration of the independence of Ukraine. The authors provide information about the participation of scientists of the Department of Ancient and Medieval History of Kharkov National University in the archaeological research of ancient monuments in the Crimea, participation of professors, post-graduate students of the department in the organization of the scientific conferences, problems of their researches in the field of ancient history topics, their defended theses, published monographs and articles.

Key words: ancient history, classical archeology, Department of Ancient and Medieval History, Kharkov National University.

Завантажити статтю з Електронного архіву
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.