Сергєєв Іван Павлович

 

Кафедра на facebook

sergeev

  • Доктор історичних наук, професор
  • Докторська дисертація: «Соціально-політичний розвиток Римської імперії у ІІІ ст. н. е.» (2004 р.)

  Контактна інформація:

  Сфера наукових інтересів:

  Римська імперія

  Головні публікації:

  • «Житники»: забута сторінка історії народної освіти в Україні радянської доби // Сіверянський літопис. – 2007. – № 3 (75). – С. 37–42.
  • Ручинська О. А., Сергєєв І. П. Історія Стародавнього Сходу: Навчально-методичний посібник. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2008. – 108 с.
  • Сергєєв І. П. Державні установи давніх римлян: пізня Республіка та рання Імперія: матеріали до спецкурсу. Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2022. – 199 с.
  • Сергєєв І. П. До питання про доцільність періодичного перевидання перекладів творів античних авторів сучасними мовами // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія “Історія”. 2022. Вип. 60. — С. 118-130.
  • Сергєєв І. П. Суспільний культ давніх римлян: матеріали до спецкурсу для студентів I курсу магістратури історичного факультету. Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2023. – 64 с. // ancient@karazin.ua

  Навчальні курси, що викладаються:

  1. Історія Стародавнього Сходу
  2. Державний лад Римської імперії у І– ІІІ ст. н. е.
  3. Дискусійні аспекти проблеми соціально-політичного розвитку Римської імперії у ІІІ ст. н.е.

  Стажування

  Кафедра історії стародавнього світу Гайдельбергського університету (ФОН), 1995 р.

  Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка, 2009, 2014 рр.

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.