Сергєєв Іван Павлович

 

Кафедра на facebook

sergeev

 • Доктор історичних наук, професор
 • Докторська дисертація: «Соціально-політичний розвиток Римської імперії у ІІІ ст. н.е.» (2004 р.)

Контактна інформація:

Сфера наукових інтересів: Римська імперія

Народився у с. Рогань Харківського району Харківської області. Навчався в Роганській середній школі № 3. У 1973 р. закінчив історичний факультет ХДУ ім. О. М. Горького. У 1973-1976 pp. працював учителем історії та суспільствознавства у Мартовській середній школі Чугуївського району Харківської області.

Із серпня 1976 р. по грудень 1978 р. — старший лаборант кафедри філософії і наукового комунізму Харківського авіаційного інституту ім. М. Є. Жуковського. У 1978-1982 pp. – аспірант-заочник кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Харківського університету. З січня 1979 р. – викладач цієї кафедри. У 1983 р. захистив кандидатську дисертацію «Гражданская война 193–197 гг. в Риме» (науковий керівник – проф. В. І. Кадєєв).

Із 1986 р. — доцент кафедри історії стародавнього світу та середніх віків.

У 1996-1999 pp. перебував у докторантурі при Харківському університеті. В 2004 р. захистив докторську дисертацію «Соціально-політичний розвиток Римської імперії у III столітті н. е.».

Із лютого 2005 р. — на посаді професора кафедри історії стародавнього світу та середніх віків. У 2006 р. отримав звання професора.

Викладає загальні курси з історії Стародавнього Сходу, історії Стародавньої Греції і Стародавнього Риму (на історичному та філологічному факультетах), спеціальні курси «Історіографія античної історії», «Еволюція державного ладу Римської імперії у І–ІІІ ст. н. е.», «Культура народів Стародавнього Сходу», «Давньогрецька мова», «Дискусійні аспекти проблеми соціально-політичного розвитку Римської імперії в ІІІ ст. н. е.».

Опублікував понад 50 наукових, науково-популярних і навчально-методичних праць.

Основні друковані праці

 1. Причини і характер громадянської війни в Римі 193–197 pp. // Вісник Харківського університету. – 1979. – № 182: Історія. – Вип. 11. – С 66–71.
 2. К вопросу о трактовке понятия «кризис» в философии и антиковедении //Античный мир. Византия: К 70-летию проф. В. И. Кадеева: сб. науч. тр. – Xарьков, 1997. – С. 205–213.
 3. О масштабах выступлений низов населения Римской империи в период кризиса III века // Вісник Харківського університету. – 1997. – № 396: История. – Вып. 29. – С. 8–14.
 4. «Житники»: забута сторінка історії народної освіти в Україні радянської доби // Сіверянський літопис. — 2007. – № 3 (75). – С. 37–42.
 5. Сергеев И. П. Римская Империя в III веке нашей эры. Проблемы социально-политической истории. – Харьков: Майдан, 1999. – 224 с.
 6. Немецкая евангелическо-лютеранская община г. Харькова: Очерк истории / Иван Сергеев, Владимир Вардашко, Ольга Савченко. – Харьков: Оригинал, 2003. – 48 с.: фото.
 7. Падіння Республіки та встановлення Принципату в Стародавньому Римі: Методичні рекомендації / Укладачі: Мартем’янов О. П., Сергєєв І. П. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2004. – 12 с.
 8. Материальное положение «народного учителя» в Советской России в 1917–1921 гг. // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2007. — № 762: Історія. – Вип. 39. – С. 185–198.
 9. Договорная школа в РСФСР: история и материальное положение // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2008. – № 816: Історія. – Вип. 40. – С. 324–336.
 10. Ручинська О. А., Сергєєв І. П. Історія Стародавнього Сходу: Навчально-методичний посібник. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2008. – 108 с.
 11. Сергеев И. П. Государственные учреждения древних римлян: поздняя Республика и ранняя Империя: материалы к спецкурсу / И. П. Сергеев. – X.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2013. – 312 с.

Навчальні курси, що викладаються:

 1. Історія Стародавнього Сходу
 2. Історіографія античної історії
 3. Державний лад Римської імперії у І– ІІІ ст. н.е.
 4. Дискусійні аспекти проблеми соціально-політичного розвитку Римської імперії у ІІІ ст. н.е.
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.