Каріков Сергій Анатолійович

 

Кафедра на facebook

karikov

 • Доктор історичних наук, доцент
 • Докторська дисертація: «Лютеранська конфесіоналізація в політиці саксонських правителів у 1525–1580 рр.» (2019 р.)

Контактна інформація:

Сфера наукових інтересів:

 • Історія Реформації, лютеранська конфесіоналізація в Німеччині, культура доби Відродження.

Головні публікації:

 • Каріков С. А. Лютеранська конфесіоналізація в Саксонії в 1525–1580 рр.: монографія. Х.: НУЦЗУ; ФОП Панов А.М., 2018. 256 с.
 • Каріков С. А. Наглядові заходи в організації Євангелічної Церкви в німецьких землях у другій половині XVI ст. // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. 2009. Вип. 73. Серія: історичні науки. № 6. С. 42–47.
 • Каріков С. А. Конфесійна боротьба в Німеччині у 1546–1555 рр.: політичний аспект // Древности 2010. Харьков, 2010. Вып. 9. С. 85–93.
 • Каріков С. А. Курфюрст Август I Саксонський: головні напрями політики // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. 2012. № 1005. Серія: Історія. Вип. 45. С. 73–81.
 • Кариков С. А. Политика лютеранской конфессионализации в Саксонии во второй половине XVI века // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2013. Вып.2 (130). С. 150–153.
 • Кариков С. А. Предпосылки и последствия Шмалькальденской войны в творчестве виттенбергских реформаторов // Вестник РГГУ. Москва, 2014. Серия: История. Филология. Культурология. Востоковедение. №13 (135). С. 103–110.
 • Каріков С. А. Створення віросповідних книг Євангелічно-Лютеранської Церкви у конфесійну добу // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Харків, 2014. № 1117. Серія: Історія. Вип. 48. С. 29–37.
 • Каріков С. А. Листування Йоганна Бугенхагена з євангелічними правителями як комплекс джерел з історії лютеранської конфесіоналізації // Український історичний збірник. Київ, 2014. Вип. 17. С. 36–46.
 • Кариков С. А. Конфессиональные дискуссии среди саксонских теологов в 40–70-х гг. XVI века: истоки лютеранской ортодоксии // Древности 2017. Харьков, 2017. Вып. 15. С. 44–52.
 • Кариков С. А. Система образования Саксонии в эпоху конфессионализации и ее влияние на территории Центральной и Восточной Европы // Дриновски сборник. София – Харков, 2018. Т. ХІ. С. 24–29.

Стажування, освітні та наукові програми:

 • Стажування в Рур-Університеті, Бохум, Федеративна Республіка Німеччина за програмою академічних обмінів DAAD (2002 р.)
 • Cтажування на історичному факультеті ХНУ імені В.Н. Каразіна (2017 р.)

Навчальні курси, що викладаються:

1.Історія середніх віків

2.Історіографія античності та історіографія середніх віків

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.