Каріков Сергій Анатолійович

 

Кафедра на facebook

karikov

 • Доктор історичних наук, доцент
 • Докторська дисертація: «Лютеранська конфесіоналізація в політиці саксонських правителів у 1525–1580 рр.» (2019 р.)

Контактна інформація:

Сфера наукових інтересів:

 • Історія Реформації, лютеранська конфесіоналізація в Німеччині, культура доби Відродження.

Головні публікації:

 • Віттенберг як інтелектуальний центр лютеранської конфесіоналізації за доби раннього Нового часу // Старожитності Лукомор’я. 2021. № 2 (5). С. 24-33 [Електронне видання]. URL: http://www.lukomor.mosk.mksat.net/index.php/lukomor/article/view/56/51
 • Витоки досліджень лютеранської конфесіоналізації в німецькій історіографії ХІХ–ХХ ст. // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. К., 2019. Вип. 151 (12). Ч. 1. C. 55–57.
 • Cаксонські церковні статути доби лютеранської конфесіоналізації // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. К., 2019. Вип. 146 (7). Ч. 1. C. 59–61.
 • Лютеранська конфесіоналізація в політиці саксонських правителів у 1525–1580 рр.: автореферат дис. … д.і.н.: 07.00.02. Х., 2019. 32 с.
 • Лютеранська конфесіоналізація в Саксонії в 1525–1580 рр.: монографія. Х.: НУЦЗУ; ФОП Панов А.М., 2018. 256 с.
 • Наглядові заходи в організації Євангелічної Церкви в німецьких землях у другій половині XVI ст. // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. 2009. Вип. 73. Серія: історичні науки. № 6. С. 42–47.
 • Конфесійна боротьба в Німеччині у 1546–1555 рр.: політичний аспект // Древности 2010. Харьков, 2010. Вып. 9. С. 85–93.
 • Курфюрст Август I Саксонський: головні напрями політики // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. 2012. № 1005. Серія: Історія. Вип. 45. С. 73–81.
 • Створення віросповідних книг Євангелічно-Лютеранської Церкви у конфесійну добу // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Харків, 2014. № 1117. Серія: Історія. Вип. 48. С. 29–37.
 • Листування Йоганна Бугенхагена з євангелічними правителями як комплекс джерел з історії лютеранської конфесіоналізації // Український історичний збірник. Київ, 2014. Вип. 17. С. 36–46.

Стажування, освітні та наукові програми:

 • Cтажування на історичному факультеті ХНУ імені В.Н. Каразіна (2017 р.)
 • Стажування в Рур-Університеті, Бохум, Федеративна Республіка Німеччина за програмою академічних обмінів DAAD (2002 р.)

Навчальні курси, що викладаються:

1.Історія середніх віків
2.Історіографія античності та історіографія середніх віків
3. Управління науковими проєктами

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.