Наукова робота

 

Кафедра на facebook

Наукову діяльність викладачів, аспірантів і пошукачів кафедри зосереджено на дослідженні історії та археології Середземномор’я та Причорномор’я античної і середньовічної доби, а також економіки, суспільних рухів та ідеології європейських країн в період переходу від феодалізму до капіталізму.

Результатом дослідження зазначеної проблематики стало видання низки монографій: «Херсонес Таврический в первых веках нашей эры» (В. І. Кадєєв); «Экономические связи античных городов Северного Причерноморья в I в. до н. э. – V в. н. э.» (В. І. Кадєєв, С. Б. Сорочан); «Херсонес Таврический. Быт и культура» (В. І. Кадєєв); «Мартин Лютер. Жизнь и дело» (автор Генріх Фаусель, перекладач Ю. О. Голубкін); «Византия IV–IХ веков. Этюды рынка» (перше видання — 1998 р., друге, випр. и доп. — 2001 р.) (С. Б. Сорочан); «Римская империя в ІІІ веке н. э.» (І. П. Сергєєв); «Жизнь и гибель Херсонеса» (С. Б. Сорочан, В. М. Зубар, Л. В. Марченко) (видання 2000, 2001, 2006 рр.); «Болгарские дневники» (В. І. Кадєєв); «История и археология Причерноморья» (В. І. Кадєєв); «Мартин Лютер. Жить и возвещать дела Господни» (Ю. О. Голубкін); «Херсонес-Херсон-Корсунь» (С. Б. Сорочан, В. М. Зубар, Л. В. Марченко); «Херсонес Таврический в середине I в. до н. э. – VI в н. э.» (колектив авторів, кафедру представляє С. Б. Сорочан); «У истоков христианства в Юго-Западной Таврике: эпоха и вера» (В. М. Зубар, С. Б. Сорочан); «Классики теологии / Эпоха Реформации и Контрреформации» (німецьке видання підготували Генріх Фріс и Георг Кречмар, відповідальний редактор і перекладач російськомовного видання Ю. О. Голубкін); «Византийский Херсон (вторая половина VI – первая половина Х вв.)» (С. Б. Сорочан); «Исследования о Мартине Лютере: Статьи и воспоминания» (Ю. О. Голубкін); «Маслины — античное поселение в Северо-Западном Крыму: Статьи и воспоминания» (В. О. Латишева); «Византия. Парадигмы быта, сознания и культуры» (С. Б. Сорочан); «Становление официальной идеологии принципата императора Августа» (А. М. Токарев); «Історія Візантії. Вступ до візантиністики» (колектив авторів, кафедру представляють С. Б. Сорочан та А. М. Домановський); «Жития епископов Херсонских в контексте истории Херсонеса Таврического» (колектив авторів, кафедру представляє С. Б. Сорочан); «Общинные отношения в селах Нижней Мезии и Фракии в первых веках нашей эры» (О. П. Мартем’янов). Опубліковано понад 600 статей в українських і зарубіжних наукових журналах і збірниках.

З 2007 р. кафедра веде науковий блог «Василевс. Українська візантиністика» (головний редактор А. М. Домановський).

З 2011 року кафедра видає науковий щорічник з візантиністики «Нартекс» (головний редактор — С. Б. Сорочан, заступник головного редактора — А. М. Домановський).

Кафедра організувала дослідження кількох археологічних експедицій. Перша — під кервіництвом В. І. Кадєєва у 1963–1984 роки, а потім — під керівництвом С. Б. Сорочана у 1987–1990 роки, а з 1991 року С. В. Д’ячкова здійснювала розкопки Херсонеса Таврійського та генуезької фортеці Чембало. Північно-Кримська археологічна експедиція під керівництвом В. О. Латишевої до 1987 року досліджувала кілька античних поселень, що входили до складу Херсонеської держави біля її північних кордонів на північно-західному узбережжі Криму. Археологічна експедиція «Цитадель» з 1996 року здійснювала під керівництвом С. Б. Сорочана (з 2009 року — А. М. Домановського) дослідження цитаделі Херсонеса Таврійського.

Дисертації докторантів, аспірантів і здобувачів кафедри

 

Пархоменко М. В. Повсякденне життя візантійського Херсонеса–Херсона (IV–X ст.) (23.03.2018)

Роменський О. О. Русь у зовнішній політиці Візантії в останній чверті Х ст. (13.03.2015)

Сорочан К. С. Продовольство, сировина і реміснича продукція у Візантії IV–IX ст.: професійна спеціалізація у виробництві та торгівлі (13.03.2015)

Грибанов Д. В. Поліс на ранньоспартокідівському Боспорі (438–303 рр. до н. е.): адміністративний та соціально-правовий устрій (29.03.2013)

Михаліцин П. Є. Літературна спадщина Григорія Назіанзина як ранньовізантійський культурно-історичний феномен (за матеріалами трагедії «Стражденний Христос») (21.12.2012)

Янко А. Л. Соціально-політична організація етрусків (VIII–III ст. до н. е.) (9.11.2012)

Пастушенко А. О. Англійське каперство другої половини XVI століття: структури повсякденності (6.04.2012)

Селевко Ю. П. Соціально-правове та майнове становище жінок у Римській Республіці (V–I ст. до н. е.) (28.10.2011)

Акімов О. Б. Суспільство римської провінції Дакії у ІІ–ІІІ ст. н. е.: структура та соціальні відносини (10.02.2011)

Фомін М. В. Поховальна традиція та обряд у візантійському Херсоні (IV–X ст.) (12.03.2010)

Токарев А. М. Витоки та становлення офіційної ідеології принципату Імператора Цезаря Августа (12.02.2010)

Латишева О. В. Християнська Церква та релігійне життя у візантійському Херсоні (VI–X ст.) (29.05.2009)

Домановський А. М. Державний контроль та регулювання торгівлі у Візантії IV–IX ст. (23.03.2007)

Каріков С. А. Реформація і становлення Євангелічної Церкви та школи у Брауншвейзі (1517–1555 рр.) (3.03.2006)

Сергєєв І. П. Соціально-політичний розвиток Римської імперії в ІІІ столітті н. е. (26.03.2004)

Бардола К. Ю. Система оподаткування Візантії IV–IX ст. (18.12.2003)

Литовченко С. Д. Римсько-вірменські відносини в І ст. до н. е. – на початку І ст. н. е. (18.12.2003)

Нефедов К. Ю. Культ правителя в епоху раннього еллінізму (323–281 рр. до н. е.) (26.06.2001)

Сорочан С. Б. Торгівля у Візантії IV–IX віків. Структура і організація механізмів обміну (23.10.1998)

Монева С. Г. Публичное слово и Афинская демократия. – 1998 г. Защита в ХГУ – Научный руководитель В. И. Кадеев.

Ручинская О. А. Общественная жизнь в античных городах Северного и Западного Причерноморья (социально-культурный аспект). – 1996 г. Защита в Днепропетровском госуниверситете. – Научный руководитель В. И. Кадеев.

Лиман С. И. Медиевистика в Украине в конце XIX – нач. ХХ вв. – 1994 г. Защита в Днепропетровском госуниверситете. – Научный руководитель А. И. Митряев.

Мартемьянов А. П. Сельское хозяйство и аграрные отношения в Нижней Мезии и Фракии в первых веках н.э. – 1990 г. Защита в ХГУ – Научный руководитель В. И. Кадеев.

Гаврюшенко А. А. Филипп Меланхтон: гуманист и реформатор (1517–1524 гг.). – 1988 г. – Научные руководители Ю. А. Голубкин, В. И. Кадеев.

Дьячков С. В. Особенности социально-политического развития античных государств Северного Причерноморья в I–III веках н.э. – 1987 г. Защита в ХГУ – Научный руководитель В. И. Кадеев.

Шмалько А. В. Римская политика в Южном Причерноморье в I веке н.э. – 1985 г. Защита в ХГУ – Научный руководитель В. И. Кадеев.

Дятлов В. А. Реформационное движение в городах Саксонии и Тюрингии в 1521–1524 гг. – 1983 г. Защита в ХГУ – Научные руководители Ю. А. Голубкин, В. И. Кадеев.

Сергеев И. П. Гражданская война 193–197 гг. в Риме. – 1982 г. Защита в ХГУ – Научный руководитель В. И. Кадеев.

Сорочан С. Б. Торговля Херсонеса Таврического в I в. до н. э. – V в. н. э. – 1981 г. Защита в МГУ – Научный руководитель В. И. Кадеев.

Мещеряков В. Ф. Религия и культы Херсонеса Таврического в I–IV веках н.э. – 1980 г. Защита в МГУ. – Научный руководитель В. И. Кадеев.

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.