Фрізман Генріх Венеціанович

 

Кафедра на facebook

frizman

(19.05.1907–12.10.1993)

Народився у с. Олексіївка Харківської губернії. У 1931 р. закінчив соціально-економічний факультет Харківського інституту народної освіти ім. О. О. Потебні, працював викладачем соціально-економічних дисциплін на робітничих факультетах і в інститутах Харкова. Потім вступив до аспірантури при кафедрі історії середніх віків Харківського державного педагогічного інституту, яку закінчив у 1939 р. У 1941 р. захистив кандидатську дисертацію «Італійська політика Отгона І» (наук, керівник — проф. М. М. Пакуль). Із 1937 р. по 1941 р. працював викладачем у Харківському державному педагогічному інституті та в Харківському державному університеті ім. О. М. Горького. У 1943–1944 pp. – викладач Уральського державного педагогічного інституту (м. Уральськ, Казахської РСР), у 1944–1956 pp. – викладач Харківського педагогічного інституту. Був деканом факультету. Із 1956 р. по 1978 р. – доцент кафедри стародавньої і середньовічної історії (кафедри історії середніх віків, потім – кафедри історії середніх віків і історіографії») ХДУ ім. О. М. Горького. У 1978–1980 pp. – доцент кафедри історії стародавнього світу і середніх віків. Читав загальний лекційний курс з історії середніх віків, спеціальні курси «Історія Візантії» та ін. Опублікував понад 10 наукових праць з історії та історіографії.

Похований у с. Жихор Харківської області.

Основні друковані праці

  1. Повстання герцога Ліудольфа Швабського в 952–954 pp. // Вчені записки історичного факультету Харківського державного університету. – 1957. – Т. 78: Тр. іст. ф-ту. – Т. 5. – С. 153–165.
  2. Первый марксистский труд по истории Германии Хст.: (По поводу книги Мюллер-Мертенса «Эпоха Отгонов». – Берлин, 1955) // Вчені записки історичного факультету Харківського державного університету. – 1962. – Т. 129: Тр. ист. ф-та. – Т. 10. – С. 61–69.
  3. З історії української радянської медієвістики: (М. М. Пакуль) / Г. В. Фрізман, Л. П. Калуцька // Вісник Харківського універистету. – 1966. – № 17: Іст. сер. – Вип. 1. – С. 143–155.
  4. Академік В. П. Бузескул – історик середніх віків / Л. П. Калуцька, Г. В. Фрізман // Вісник Харківського універистету. – 1967. – № 22: Іст. сер. – Вип. 2. – С. 84–93.
  5. Итальянская политика средневековой Германской империи в освещении западно-германской историографии // Средние века. – М., 1967. – Вып. 30. – С. 277–289.
  6. Біля джерел української марксистської медієвістики: Олександр Якович Киктєв (1899–1944) / Л. П. Калуцька, Г. В. Фрізман // Питання історії народів СРСР. – 1968. – Вип. 7. – С. 142–147.
  7. З історії радянської медієвістики: (О. Л. Вайнштейн) / Л. П. Калуцька, Г. В. Фрізман // Вісник Харківського універистету. – 1970. – № 45: Іст. сер. – Вип. 4. – С. 18–22.

 

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.