Токарев Андрій Миколайович

 

Кафедра на facebook

tokarev

 • Кандидат історичних наук
 • Кандидатська дисертація: «Витоки та становлення офіційної ідеології принципату Імператора Цезаря Августа» (2010 р.)

Контактна інформація:

Сфера наукових інтересів: історія Пізньої Римської республіки та раннього Принципату; римські лексикографи

Наукові проекти:

Переклад і коментарі до праці Секста Помпея Феста «De significatu verborum» (2012-2016 рр.)

Народився у м. Харків. Навчався в СШ № 112. У 1996 р. вступив на історичний факультет ХДУ ім. О. М. Горького. З 2001 р. працював старшим лаборантом кафедри історії стародавнього світу та середніх віків ХНУ імені В. Н. Каразіна, з 2010 р. – працює викладачем тієї ж кафедри.

У 2010 p. захистив кандидатську дисертацію «Истоки и становление официальной идеологии принципата Императора Цезаря Августа» (науковий керівник – проф. I. П. Сергеев).

Читає загальний курс «Історія Стародавньої Греції та Риму» на заочному відділенні, проводить практичні заняття з історії Стародавнього Сходу та історії стародавнього світу.

Автор понад 10 друкованих наукових праць з історії Стародавнього Риму.

Основні друковані праці

 1. О целях семейного законодательства Октавиана Августа // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2004. – № 633: Історія. – Вип. 36. – С. 222–231.
 2. Augustus и Σεβαστος: о семантике терминов // Древности–2005: харьк. ист.-археол. ежегодник. – Xарьков, 2005. – С. 165–177.
 3. К вопросу о трансформации политики Октавиана в сфере идеологии в 36 г. до н. э. // Иресиона. Античный мир и его наследие. – Белгород, 2006. – Вып. 3. – С. 36–46.
 4. Libertas у Саллюстия // Вісн. Чернігів. держ. пед. ун-ту. – 2006. – Вип. 34: Іст. науки. – № 4. – С. 7–11.
 5. Сравнительный анализ терминов «optimates» и «boni» (к вопросу о политических группировках в эпоху Поздней Римской республики) // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2007. – № 762: Історія. – Вип. 39. – С. 130–143.
 6. Res publica в идеологии «оптиматов» // LAUREA: К 80-летию профессора Владимира Ивановича Кадеева. – Харьков: Константа, 2007. – С. 101–110.
 7. Несколько замечаний о характере политических группировок в Риме в эпоху Поздней республики // Античная древность и средние века. – 2008. – №38. – С. 21–39.
 8. Pax как политический лозунг в идеологической борьбе между optimates и populares // Политическая жизнь Западной Европы: античность, средние века, новое и новейшее время. – Арзамас, 2008. – Вып. 5. – С. 109–114.
 9. Характерные особенности политических лозунгов «помпеянцев» (44–42 гг. до н. э.) // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2008. – № 816 : Історія. – Вип. 40. – С. 71–81.
 10. Место лозунга res publica restituta и политики restitutio в политико-идеологическом урегулировании Октавиана 28–27 гг. до н. э. // Древности–2010: харьк. ист.-археол. ежегодник. – Xарьков, 2010. – Вып. 9. – С. 37–49.
 11. Токарев Α. Η. Становление официальной идеологии принципата императора Августа : монография / А. Н. Токарев. – X.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2011. – 268 с.
 12. Место clupeus virtutis в пропаганде единоличной власти императора Августа // Древности-2012: Харьковский историко-археологический ежегодник. – Харьков: НТМТ, 2012. – Вып. 11. – С. 29-39.
 13. Трактовка понятий «традиционализм» и «республиканизм» в современной историографии в связи с формированием официальной идеологии раннего Принципата в эпоху императора Августа // АМА. – 2013. – Вип. 16. – С. 141-147.
 14. Римский император и греческий герой: самопрезентация Цезаря Августа среди римской аристократии / А. Н. Токарев // АДСВ. – 2014. – № 42. – С. 20-26.
 15. Токарев А. Н. Методические указания к практическим занятиям по истории древней Греции / А. Н. Токарев. – Xарьков: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 96 с.
 16. Мартем’янов О. П., Токарев А. М. Історія Стародавньої Греції та Стародавнього Риму: навчально-методичний посібник з підготовки студентів до поточного контролю знань / О. П. Мартем’янов, А. М. Токарев. — Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. — 72 с.

Стажування,освітні та наукові програми (2012-2016 рр.)

ХНУ, Інститут післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання, курс «Технології дистанційної освіти у вищому навчальному закладі»; сертифікат, 2016

Навчальні курси, що викладаються:

 1. Історія стародавньої Греції та Риму (заочне відділення)
 2. Джерелознавство історії античного світу (основа перекладу латинських текстів)
 3. Практичний переклад латинських текстів
 4. Практичні заняття з «Історії Стародавнього Сходу», «Історії стародавньої Греції та Риму», «Історії середніх віків (I-II періоди), «Історії середніх віків (III період)
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.