Мещеряков Валерій Федорович

 

Кафедра на facebook

mesheryakov

(11.01.1947–11.07.2002)

Народився в с. Пелагіада Шпаківського р-ну Ставропольського краю (РФ). У 1965 р. закінчив середню школу і вступив на історичний факультет ХДУ ім. О. М. Горького. Спеціалізувався по кафедрі давньої історії і археології, займався історією релігії Херсонеса Таврійського в перших століттях н. е. У 1970 р. з відзнакою закінчив університет; дипломна робота «Релігія і культи Херсонеса Таврійського в І–IV ст. н. є.» (наук, керівник – проф. В. І. Кадєєв). У1970–1972 pp. вчився в аспірантурі при кафедрі давньої історії і археології ХДУ ім. О. М. Горького. Із 1972 р. – викладач, з 1974 р. – старший викладач кафедри історії стародавнього світу і археології. У 1978 р. – старший викладач, з 1983 р. – доцент кафедри історії стародавнього світу і середніх віків. У 1980 р. захистив в Московському держуніверситеті ім. М. В. Ломоносова кандидатську дисертацію «Религии и культы Херсонеса Таврического в І–IV вв. н. э.» (науковий керівник – проф. В. І. Кадєєв). У 1966–1992 pp. брав активну участь у роботі Херсонеської археологічної експедиції ХДУ ім. О. М. Горького.

В. Ф. Мещеряков читав загальні курси з історії Давнього Сходу на денному відділенні історичного факультету, а також курси історії Давньої Греції і Давнього Риму на заочному і вечірньому відділеннях. Багато років читав спеціальний курс з історіографії античної історії, вів науковий спецсемінар «Генезис християнства», керував написанням курсових і дипломних робіт, педагогічною і музейно-археологічною практикою. Галузь наукових інтересів В. Ф. Мещерякова: ідеологія і культура населення античних держав Північного Причорномор’я. Брав участь у всесоюзних наукових конференціях антикознавців у Москві, Києві, Харкові.

У 1990 р. В. Ф. Мещеряков був обраний народним депутатом України, депутатом Харківської міської Ради народних депутатів. У 1994–2000 pp. – депутат Харківської обласної Ради народних депутатів, заступник голови Харківської обласної держадміністрації. У 1994–2000 pp. продовжував роботу на кафедрі історії стародавнього світу і середніх віків за сумісництвом. З 1995 р. по 2002 р. був співголовою Харківського історико-археодогічного товариства.

Після повернення в 2001 р. у Харківський університет, В. Ф. Мещеряков був проректором університету і професором кафедри історії стародавнього світу і середніх віків. Помер у м. Харкові, похований на Алеї почесних поховань Харківського меморіального кладовища № 2.

На будинку де мешкав В. Ф. Мещеряков по вул. Чичибабіна, 9 у 2007 р. встановлено меморіальну Дошку.

Основні друковані праці

  1. Про походження культу Діви у Херсонесі Таврійському // Вісник Харківського університету. – 1973. – № 94: Історія. – Вип. 7. – С. 65–73.
  2. Некрополь у Загородного храма в Херсонесе / В. Ф. Мещеряков, B. М. Зубарь // Новейшие открытия советских археологов. – К., 1975. – Ч. 2. – С. 77–78.
  3. Проникнення християнства у Херсонес Таврійський // Вісник Харківського університету. – 1975. – № 118: Історія. – Вип. 9. – С. 100–108.
  4. О времени появления христианства в Херсонесе Таврическом // Актуальные проблемы изучения истории религии и атеизма. – Л., 1978. – С. 121–134.
  5. О культе богини Девы в Херсонесе Таврическом // Актуальные проблемы изучения истории религии и атеизма. – Л., 1979. –C. 104–119.
  6. Державні культи Діви і Херсонас у Херсонесі Таврійському // Вісник Харківського університету. – 1980. – № 201: Історія. – Вип. 12. – С. 64–72.
  7. К вопросу о римском влиянии на религиозную жизнь Херсонеса Таврического в первых веках нашей эры // Проблемы античной истории и классической филологии : тез. докл. – Xарьков, 1980. – С. 40–42.
  8. Религии и культы Херсонеса Таврического в I–IV вв. н. э.: автореф. дисс. … канд. ист. наук. – М., 1980. – 16 с.
  9. Некоторые данные о верованиях Населения Херсонеса (по материалам некрополя первых веков н. э.) / В. Ф. Мещеряков, В. М. Зубарь // Население и культура Крыма в первые века н.э. – К., 1983. – С. 96–114.
  10. Профессор Харьковского государственного университета Владимир Иванович Кадеев // Античный мир. Византия: К 70-летию проф. Владимира Ивановича Кадеева. – Xарьков, 1997. – С. 6–16.

Література про нього

Валерий Федорович Мещеряков: человек, ученый, гражданин. — Харьков, 2007. — 192 с.

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.