Бардола Костянтин Юрійович

 

Кафедра на facebook

bardola

 • кандидат історичних наук, доцент
 • Кандидатська дисертація: «Податки та мита Візантії IV – IX ст.» (2003 р.)

Контактна інформація:

Сфера наукових інтересів: візантиністика, медієвістика

Народився в м. Харків. Після закінчення середньої школи № 56 у 1988 р. вступив до історичного факультету ХДУ їм. О. М. Горького. Спеціалізувався на кафедрі історії стародавнього світу та середніх віків. Закінчив навчання в університеті у 1993 p., після чого працював учителем СШ № 156, директором фірми «Натэлла», головою правління ЗАТ «Дарья». У той самий час прикріпився до кафедри стародавнього світу та середніх віків ХДУ ім. О. М. Горького як пошукач та почав працювати над дисертацією. У 1999 р. був переведений у стаціонарну аспірантуру.

Під час навчання в аспірантурі (1999–2002 pp.) підготував до захисту кандидатську дисертацію на тему «Система налогообложения Византии в IV–IX вв.» (наук, керівник – проф. С. Б. Сорочан), яку захистив у 2003 р. У тому ж році почав працювати викладачем на кафедрі історії стародавнього світу та середніх віків ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Читає загальний курс історії середніх віків, спецкурси «Історіографія середніх віків», «Торгівля в Західній Європі в середні віки», «Податкова система у Візантійській імперії в раннє середньовіччя».

Основні друковані праці

 1. О налоговой политике арабов в VII–VIII вв. в завоеванных византийских провинциях // Вісник Харківського університету. – 2001. – № 526: Історія. – Вип. 33. – С. 45–52.
 2. Налоговая политика императора Юстиниана I // Вісник Харківського університету. – 2002. – № 566: Історія. – Вип. 34. – С. 34–45.
 3. Система оподаткування у Візантії в IV—IX ст. : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.02. – Xарків, 2003. – 20 с.
 4. Была ли в Византии VI–IX вв. «секретная служба»? // Проблемы истории и археологии Украины: материалы V Междунар. науч. конф. (Харьков, 4–6 нояб. 2004 г.). – Xарьков, 2004. – С. 71–72.
 5. Особенности римской налоговой системы в эпоху Диоклетиана и Константина I // Древности–2004: харьк. ист.-археол. ежегодник. – Xарьков, 2004. – С. 46–51.
 6. «Милостив к нам как отец» или «Демон в образе человека»? : Некоторые замечания о роли императора Юстиниана I Великого в истории Византии // LAUREA: К 80-летию профессора Владимира Ивановича Кадеева.: К 80-летию профессора Владимира Ивановича Кадеева. – Xарьков, 2007. – С. 136–146.
 7. Налогообложение городского населения Византии IV–VI вв. Хрисаргир // Древности, 2006–2008: харьк. ист.-археол. ежегодник. – Xарьков, 2008. – С. 77–94.
 8. Был ли в Византии «налог на воздух»? Проблема «аэрикона» в историографии // Древности–2009: харьк. ист.-археол. ежегодник. – Xарьков, 2009. – Вып. 8. – С. 155–167.
 9. Принципы византийского налогообложения // Проблемы истории и археологии Украины: материалы VII Междунар. науч. конф. (Харьков, 28–29 окт. 2010 г.). – Xарьков, 2010. – С. 81–82.
 10. Особенности обложения подымным налогом в Византии. Капникон / К. Ю. Бардола // Древности–2010: харьк. ист.-археол. ежегодник. – Харьков, 2010. – С. 58–69.
 11. Синона. Пути трансформации византийской налоговой практики // Древности–2011: харьк. ист.-археол. ежегодник. – Харьков, 2011. – С. 64–73.
 12. Оптимизация или противодействие? Некоторые особенности отношений между властью и византийскими налогоплательщиками IV–IX вв. / К. Ю. Бардола // Древности–2013: харьк. ист.-археол. ежегодник. – Харьков, 2013. – С. 72–85.
 13. Оптимизация или противодействие? Некоторые особенности отношений между властью и византийскими налогоплательщиками в IV–XI вв. // Древности. 2013. Харьковский историко-археологический ежегодник. – Харьков: ООО «НТМТ», 2014. – С. 72-85
 14. «Право возврата владений» как основа территориальных претензий Византии в VI—XII вв. // Древности 2014-2015.Харьковский историко-археологический ежегодник. – Харьков:ООО «НТМТ», 2015. – С. 57-68
 15. Проблема налоговой задолженности и особенности ее решения в Византии IV-XI вв. // Вестник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «ІСТОРІЯ». – 2016. – Випуск 51. – С. 8-13.

Стажування,освітні та наукові програми (2012-2016 рр.)

Центр електронного навчання ХНУ імені В.Н. Каразіна. 2016 р.

Навчальні курси, що викладаються:

 1. Історія середніх віків (V – XV ст.)
 2. Історія середніх віків ( XV – XVII ст.)
 3. Історіографія середніх віків
 4. Торгівля Західної Європи середніх віків
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.