Ручинська О. А., Сергєєв І. П. Історія Стародавнього Сходу: Навчально-методичний посібник. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2008. – 108 с.

 

Кафедра на facebook

shid

Посібник містить програму лекційного курсу з історії Стародавнього Сходу та програму практичних занять. До першої частини посібника включено зміст програми курсу, екзаменаційні питання, критерії оцінювання. Численна бібліографія, розподілена за окремими розділами історії Стародавнього Сходу, сприяє організації самостійної роботи студентів, успішній підготовці до модулів та екзаменів. У другій частині посібника подані докладні методичні рекомендації за темами практичних занять. Автори посібника визначають напрями і зміст роботи студентів під час підготовки до занять, окреслюють коло письмових джерел. Матеріали посібника містять список спеціальної літератури до практичних занять, теми рефератів. Додаток до програми практичних занять складається з найбільш важливих письмових джерел та коментарів до цих текстів.

Посібник призначено для студентів першого курсу класичних, педагогічний та гуманітарних університетів, а також усіх, хто цікавиться історією країн Стародавнього Сходу.

Зміст

І. Лекційний курс «Історія Стародавнього Сходу»……………5

Пояснювальна записка……………5

Навчальна програма дисципліни «Історія Стародавнього Сходу»……………6

Опис предмета курсу……………6

Змістові модулі……………9

Завдання для самостійної роботи……………10

Література до лекційного курсу……………10

Методи навчання……………13

Методи оцінювання……………13

Методичне забезпечення……………13

Питання до іспиту з історії Стародавнього Сходу……………14

ІІ. Практичні заняття: «Економіка та соціально-політичні відносини в Стародавній Вавилонії у ІІІ – першій половині II тис. до н. е.»……………17

Пояснювальна записка……………17

Тематичний план практичних занять……………18

Тематика практичних занять та методичні рекомендації……………19

Тема 1. Джерела з історії Стародавньої Вавилонії……………19

Тема 2. Економіка Старовавилонськогэ царства у ІІІ — першій пол. II тис. до н. е. ……………20

Тема 3. Структура суспільства Вавшіонії у ІІІ — першій пол. ІІ тис. 22 до н. е. ……………22

Тема 4. Судочинство й карне право у Старовавилонському царстві за часів Хаммурапі……………23

Теми рефератів……………24

Список джерел та літератури до практичних занять……………24

Додаток (джерела подані в перекладі російською мовою)……………28

№ 1. Геродот. История в девяти книгах……………28

№ 2. Страбон. География в 17 книгах……………28

№ 3. Лето и зима, или Энлиль выбирает бога-покровителя земледельцев……………29

№ 4. Календарь земледельца……………30

№ 5. Договор о купле-продаже участка поля……………32

№ 6. Договор о купле-продаже сада и целины……………32

№ 7. Договор о купле-продаже участка земли под застройку……………33

№ 8. Договор об обмене участка сада и целины……………33

№ 9. Договор о найме дома……………33

№ 10. Договор об аренде земли……………34

№11. Договор о найме работника……………34

№ 12. Договор о найме работника для пастьбы баранов……………34

№13. Договор о продаже матерью своего сына……………34

№14. Договор о купле-продаже раба……………35

№15. Договор о дарении раба……………35

№ 16. Договор об отдаче раба в наем……………35

№ 17. Письма Кибридагана, правителя округа Терки, Зимрилиму, царю Мари……………36

№18. Письмо Кибридагана старейшинам поселений……………37

№19. Письмо Бахдилима Зимрилиму……………37

№20. Письма из архива царя Хаммурапи……………38

№21. Так называемые «Шумерские семейные законы»……………39

№22. Законы из Эшнунны……………39

№23. Законы Липит-Иштара, царя Исина……………42

№24. Законы Хаммурапи, царя Вавилона……………44

Таблиця старовавилонських мір і ваги……………103

 

Закладки

  • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Історичний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
  • Харьковское историко-археологическое общество
  • Древности. Харьковский историко-археологический ежегодник
  • Василевс. Українська візантиністика

Останні новини