Основи давньогрецької мови: Робоча програма спецкурсу / Укладачі: О. А. Ручинська, І. П. Сергєєв. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2006. – 16 с.

 

Кафедра на facebook

greek1

У даному посібнику наведені програма навчальної дисципліни, давньогрецькі вирази та приказки, що використовуються у ході курсу, тематичний давньогрецько-український словник, міститься список підручників, навчальних посібників та словників, що рекомендуються студентам.

Робоча програма навчальної дисципліни «Основи давньогрецької мови» розрахована на студентів ІІІ курсу історичного факультету ХНУ ім. В. Н. Каразіна спеціальності «історія», які спеціалізуються по кафедрі історії стародавнього світу та середніх віків.

Зміст

1. Пояснювальна записка 4
2. Тематичний план 6
3. Зміст дисципліни 7
      3. 1. Вступ
      3. 2. Фонетика давньогрецької мови
      3. 3. Морфологія. Синтаксис
4. Література 10
5. Давньогрецькі вирази та приказки 11
6. Давньогрецько-український словник до виразів та приказок 12
 

1 Comments

  1. […] Основи давньогрецької мови: Робоча програма спецкурсу… […]

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.

Закладки

  • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Історичний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
  • Харьковское историко-археологическое общество
  • Древности. Харьковский историко-археологический ежегодник
  • Василевс. Українська візантиністика

Останні новини