Ручинська О. А. Антична культура: Комплекс навчально-методичних матеріалів зі спецкурсу. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2004. – 60 с.

 

Кафедра на facebook

 Ruchinska

Посібник присвячено історії античної культури, тобто культури Стародавньої Греції та Стародавнього Риму як одного з феноменів загальнолюдської цивілізації. Викладений матеріал дозволяє більш систематизовано та поглиблено, ніж у загальних курсах, отримати уявлення про історичні реалії епохи в їх культурному відображенні. У посібнику наведено програми курсу, надано відповідні методичні рекомендації, списки джерел та спеціальної літератури, питання до заліку, зразок тестових завдань, теми рефератів для самостійної роботи студентів, а також допоміжні довідкові та ілюстративні матеріали.

Призначено для студентів другого курсу історичних факультетів класичних та педагогічних університетів, а також для вчителів середніх шкіл та всіх, кого цікавить історія культури античної цивілізації.

Зміст

Передмова 4
I. Програма курсу та методичні рекомендації
Вступна лекція 6
Розділ 1. Умови формування античної культури 8
Розділ 2. Античне місто. Повсякденне життя і побут населення 9
1. Містобудування та благоустрій 9
2. Повсякденне життя і побут 11
Розділ 3. Антична художня культура
1. Антична архітектура 13
2. Скульптура, живопис та прикладне мистецтво Стародавньої Греції та Риму 15
3. Мусична культура 18
Розділ 4. Релігійне життя в Стародавній Греції та Римі 20
Розділ 5. Досягнення античної науки 22
Розділ 6. Культурний тип античної епохи 24
ІІ. Рекомендовані джерела та спеціальна література 25
1. Джерела з історії античної культури 27
2. Основна література 29
3. Допоміжна література 32
4. Іноземні видання 33
5. Список умовних скорочень 34
ІІІ. Приклади завдань для самостійної роботи студентів 34
IV. Питання до заліку зі спецкурсу «Антична культура» 35
V. Зразок тестових завдань зі спецкурсу «Антична культура» 37
VІ. Карти та ілюстративні матеріали 40
VІІ. Стислий словник термінів до спецкурсу «Антична культура» 54
 

1 Comments

  1. […] Ручинська О. А. Антична культура: Комплекс навчально-ме… […]

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.