Author Archive: byzantion

 
 

Новий підручник зі всесвітньої історії для школярів

Вийшов друком новий підручник зі всесвітньої історії для школярів 9 класу, авторами якого є викладачі історичного факультету доценти кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Сергій Володимирович Д’ячков і Сергій Дмитрович Литовченко.

 

Котенко В. В. Поселення херсонеської хори Маслини у Північно-Західній Тавриці: монографія. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 228 с.

Монографія присвячена комплексному вивченню поселення Маслини, щоналежить до хори Херсонеса Таврійського у Північно-Західній Тавриці. Пам’ятка була розкопана протягом 1972 – 1986 рр. загоном Харківського університету Північно-Кримської експедиції під керівництвом В. О. Латишевої (1934 – 2002 рр.).Робота висвітлюєісторію дослідження поселення, подано детальний аналіз основних аспектів матеріальної культури давнього населення — будівельних залишків та керамічного комплексу; досліджено прояви варварських елементів. Порушено питання економічного розвитку херсонеської […]

 

Laurea II. Античный мир и Средние века: Чтения памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева, к 90-летию со дня рождения. Материалы. — Харьков: ООО «НТМТ», 2017. — 180 с.

В сборнике рассматривается широкий круг актуальных проблем античной, византийской и средневековой истории, археологии, историографии, а также истории науки, музейного дела, развития исторической науки. Значительное место занимают исследования разнообразных археологических памятников. Сборник отражает современные тенденции развития антиковедения, византинистики, исторической науки в целом.

 

Античний світ та середні віки: Читання пам’яті професора Володимира Івановича Кадєєва, до 90-річчя від дня народження (23 червня 2017 р.)

23 червня 2017 року відбудуться наукові читання «Античний світ та середні віки», присвячені пам’яті доктора історичних наук, професора Володимира Івановича Кадєєва (1927–2012).

 

Античный мир и средние века: Чтения памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева, к 90-летию со дня рождения (23 июня 2017 г.)

23 июня 2017 года состоятся научные чтения «Античный мир и средние века», посвященные памяти доктора исторических наук, профессора Владимира Ивановича Кадеева (1927–2012).

 

Сорок шестая публичная лекция Эллино-византийского лектория при Свято-Пантелеимоновском храме «Херсонская кафедра в VI-X вв.» (8.06.2017)

 

Роменский А. А. Империя ромеев и «тавроскифы». Очерки русско-византийских отношений последней четверти Х в. – Харьков: Майдан, 2017. – 340 с. (Нар текс. Byzantina Ukrainensia. Том 5)

Книга посвящена основным проблемам русско-византийских отношений в период введения христианства на Руси. Автор освещает византийскую политику князей Ярополка Святославича и Владимира Великого, раскрывает причины, характер и хронологию гражданской войны в Византии в 976–989 гг., а также Корсунского похода Владимира. Особое внимание уделено соглашению русов и византийцев в 988 г., подробностям брака «архонта росов» и порфирородной […]

 

Візантиністика у Харківському університеті (середина ХІХ — початок ХХI ст.): бібліогр. покажч. / уклад., вступ ст. М. Є. Домановська, А. М. Домановський; бібліогр. ред. С. Р. Марченко. — Харків: Майдан, 2017. — 158 с.

Бібліографічний покажчик містить бібліографію наукового доробку викладачів, співробітників і випускників Харківського університету в галузі візантиністики від середини ХІХ до початку ХХІ ст.

 

Сорок пятая публичная лекция Эллино-византийского лектория при Свято-Пантелеимоновском храме «ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА ВИЗАНТИИ. 29 мая 1453 г.» (18.05.2017)

 

Нетушил И. В. Очерк римских государственных древностей : в 2 т. Т. 2 : Государственное устройство Римской империи в эпоху принципата : монография / И. В. Нетушил ; сост. О. А. Ручинская, И. П. Сергеев. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2016. – 404 с.

Во втором томе исследования авторитетного антиковеда Российской империи, члена-корреспондента Петербургской Академии наук, последнего ректора Императорского Харьковского университета содержится детальная информация об эволюции государственных учреждений и жречества древних римлян в период ранней Империи. Труд И. В. Нетушила, впервые изданный в конце XIX – начале ХХ вв., не потерял научного значения и в наше время.