Мартем’янов О. П., Токарев А. М. Історія Стародавньої Греції та Стародавнього Риму: навчально-методичний посібник з підготовки студентів до поточного контролю знань / О. П. Мартем’янов, А. М. Токарев. — Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. — 72 с.

 

Кафедра на facebook

martemyanov_tokarev

Посібник містить практичні поради з підготовки до контрольних робіт з історії Стародавньої Греції та Стародавнього Риму, які, відповідно до навчальної програми з цієї дисципліни, студентам належить написати протягом семестру. У виданні наведено повний перелік питань, за якими проводиться поточний контроль знань, і методичні рекомендації щодо того, яким чином кожне з них доцільно висвітлювати. Разом з цим, у посібнику читач знайде бібліографію творів античних авторів, якісних навчальних видань і досліджень сучасних фахівців, які містять інформацію про той чи інший період античної історії, а також відомості про основні інформаційні ресурси з історії Стародавньої Греції та Стародавнього Риму.

Для викладачів і студентів І курсу історичного факультету.

ЗМІСТ

Передмова……………………………………….4

Розділ 1. Історія Стародавньої Греції……………………………………….6

Тема 1. Загальні відомості з історії Стародавньої Греції……………………………………….6
Тема 2. Крито-мікенська та передполісна Греція……………………………………….11
Тема 3. Архаїчна Греція……………………………………….15
Тема 4. Греція в класичний період……………………………………….23
Тема 5. Держави Середземномор’я та Передньої Азії в елліністичну епоху……………………………………….31

Розділ 2. Історія Стародавнього Риму……………………………………….37

Тема 6. Загальні відомості з історії Стародавнього Риму. Архаїчні суспільства та найдавніші держави Італії……………………………………….37
Тема 7. Рим та Італія в V – середині II ст. до н. е. ……………………………………….43
Тема 8. Стародавній Рим в епоху Пізньої республіки……………………………………….49
Тема 9. Стародавній Рим  в епоху Імперії……………………………………….59

Інформаційні ресурси……………………………………….71

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.