Спадок Реформації: до 500-річчя 95 тез Мартіна Лютера та пам’яті Ю. О. Голубкіна (1941–2010) / За ред. С. Б. Сорочана, А. М. Домановського. Харків: Майдан, 2019. 250 с.

 

Кафедра на facebook

spadok_reformacii_1

Збірка містить статті за матеріалами доповідей, виголошених під час роботи Міжнародної наукової конференції «Спадок Реформації: до 500-річчя 95 тез Мартіна Лютера та пам’яті Ю. О. Голубкіна (1941–2010)», що відбулась у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна 20 листопада 2017 р.

Видання може бути корисним науковцям – історикам, теологам, філософам, культурологам, а також усім, хто цікавиться історією та історичним значенням Реформації, трансляцією та рецепцією ідей Реформації в Україні та на сході Європи.

ЗМІСТ

Пастор Шварц Павло Миколайович. Передмова………………….3

От редакторов………………….5

Каріков С. А. Передмова………………….7

Міжнародна наукова конференція «Спадок Реформації: до 500-річчя 95 тез Мартіна Лютера та пам’яті Ю. О. Голубкіна (1941–2010)» (Харків, 20 листопада 2017 р.) (Андрій Домановський, Сергій Каріков) ………………….9

Сергей Сорочан. Общая характеристика Реформации и Крестьянской войны в Германии………………….19

Сергей Кариков. Основные направления исследования Реформации в трудах Ю. А. Голубкина………………….25

Андрій Домановський. Квітка шафрану у лицарській рукавичці: «Hierstehe ich und ich kann nicht anders» (Ю. О. Голубкін як медієвіст) ………………….34

Володимир Дятлов. «Як треба по-християнські боротися…». Проблема методів Реформації у вченні та діяльності Андреаса Карлштадта (1486–1541) ………………….46

Петро Котляров. Між ідеєю та компромісом: релігійна та політична діяльність Філіпа Меланхтона під час Регенсбурзького рейхстагу………………….62

Сергей Кариков. Проведение визитаций в аспекте лютеранской конфессионализации (по материалам евангелических уставов Саксонии раннего Нового времени) ………………….72

Олек Ґжеґож. Як далеко може зайти перекладач? Переклад Лютера Рим. 3,28, динамічна еквівалентність, сотеріологія і арґументація апостола Павла в «Посланні до Римлян» ………………….82

Сергей Лиман. Во власти символов и расчёта: французская Реформация и Религиозные войны в трудах историков университета Св. Владимира (XIX – начало XX вв.) ………………….107

Алексей Опарин. Реформация и медицина Средних веков………………….119

Михаил Полтавец. Перспективы Реформации Лютера………………….132

Віталій Докаш. Реформація в контексті соціальних вимірів………………….141

Іван Чернушка. Принципи Реформації та Біблійні принципи як парадигма розвитку країни………………….154

Вячеслав Циватый. Идейные конфронтации Европейской Реформации: внешнеполитические и исторические особенности институционализации кальвинистских теорий политического сопротивления (взгляд из ХХІ века) ………………….158

Віталій Нероба. Особливості реформаційних процесів в Україні у XVI–XVII ст. ………………….168

Александр Богданенков. Поэтические фигуры в переводах Франциска Скорины как ориентир на высокую культуру эпохи Возрождения (на примере Быт. 2:23) ………………….176

Віктор Хаустов. Лютерани Харкова XVIII – першої половини ХХ ст. Доля євангельських віруючих іноземного походження в українському місті під імперською владою………………….184

Иван Сергеев. Источники по истории Харьковской немецкой евангелическо-лютеранской общины в XIX – начале ХХ вв. ………………….193

Геннадій Згурський. Лютеранський пастор Йоганн Амброзій Розенштраух (1768–1835) як один із засновників наукової танатології ………………….198

Валентин Шевчук. Ідеологія виховання особистості в адвентизмі за доби Другої Речі Посполитої………………….208

Олег Габрусевич. Ошибки в пособиях по религиоведению на примере Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня и пути их исправления………………….215

Анатолій Тершак. Біографічне дослідження адвентистського пресвітера Магдалини Дорнбах у радянський період………………….220

Георгий Панков. Апологетика Церкви в теологии Пауля Тиллиха………………….226

Илья Ильин. Является ли теология Мартина Лютера одним из источников метафоры Карла Маркса об идеологии как камере обскуре? ………………….235

Відомості про авторів………………….246

spadok_reformacii_2

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.