ПРОГРАМА круглого столу “«Візантійщина»: Образи і оцінки візантійського цивілізаційного спадку у Центрально-Східній Європі” (Київ, 27.02.2015)

 

Кафедра на facebook

Національна Академія Наук України
Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського
Львівський національний університет імені Івана Франка
Кафедра історії середніх віків та візантиністики
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків
Сайт «Василевс. Українська візантиністика»
https://byzantina.wordpress.com

Круглий стіл

«Візантійщина»:
Образи і оцінки візантійського цивілізаційного спадку
у Центрально-Східній Європі
(Київ, 27 лютого 2015 року)

Адреса: Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського, вул. Трьохсвятительська, 4, 5-й поверх, зала засідань вченої ради

Реєстрація – з 10.00. Початок роботи – 11.00

Регламент: доповідь – 15 хв.; повідомлення – 10 хв.

ПРОГРАМА

Олег Луговий (Одеса) Візантійський спадок у Східній та Західній Європі: дві парадигми візантинізму

Андрій Домановський (Харків) Візантія по-українськи / Andriy Domanovsky (Kharkiv) Byzantium, Ukrainian-Style / Андрей Домановский (Харьков) Византия. Украинский вариант

Андрій Окара (Москва) Візантійський спадок як фактор нової української ідентичності

Алег Дзярновіч (Мінск) “Нашая” візантыйская спадчына і праблемы грамадскага прагрэсу

Дмитро Гордієнко (Київ) Історіографія історії України й перспективи розвитку української візантиністики

Сергій Лучканин (Київ) Походження румунського народу та його мови, початки румунської державності і Візантія в румунській історіографії

Виржилиу Бырлэдяну (Кишинев) Образы и интерпретации пост-византийского наследия в современной румынской историографии

Роман Багдасаров (Москва) Восточнохристианский социум сквозь призму евангельских притч

Анатолій Ціпко (Київ) Влахернський концепт у снуванні київського державного та духовно-культурного простору

Марьяна Никитенко (Киев) О влиянии идей исихазма на структуру пещер Киево-Печерской лавры

Корнієнко Вячеслав (Київ) Князівські знаки у графіті Софії Київської

Андрій Ясіновський (Львів) Візантійські обрії Івана Франка

Олег Файда (Львів) Два полюси українських образів візантинізму (Тарас Шевченко та Іван Огієнко)

Руслана Демчук (Київ) «Візантизм» як концепт «російської філософії» ХІХ ст.

Валерій Трофімов (Харків) Візантія в евразійському дискурсі А. Дуґіна

Андрій Климчук (Рівне) Анна Ружицька-Бризек – дослідник візантійсько-руської мистецької спадщини

Богдан Березенко (Київ) Грецька мова в братських школах Вільна та Львова в кінці XVI – на початку XVII століття

Презентація видань

Корнієнко Вячеслав. Графіті Софії Київської ХІ – початку XVIII ст.: Інформаційний потенціал джерела / В. В. Корнієнко; відп. ред. Н. М. Нікітенко. – К.: Видавничий дім “Слово”, 2014. – 320 с.: іл. (презентує автор).

Яницкая Полина. Религиозное изобразительное искусство Беларуси. Энциклопедический словарь. – Минск: Беларусь, 2015. – 167 с., илл. (презентує авторка).

Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. – Вип. ІV: збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844–1925) / Від. ред. д. іст. наук, проф. Ю. А. Мицик; упорядники Д. С. Гордієнко, В. В. Корнієнко. – К., 2014. – 760 с. (презентує Дмитро Гордієнко).

Оксфордское руководство по византинистике / Ред. Э. Джеффрис, Дж. Хэлдон, Р. Кормак; пер. с англ. В. В. Швец; гл. ред. С. Б. Сорочан; ред. А. Н. Домановский, П. Е. Михалицын, А. Г. Чекаль. – Вып. 1. – Харьков: Майдан, 2014. – 516 с. (Нартекс. Byzantina Ukrainensia. Том 3). (презентує Андрій Домановський).

URL

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.