Круглий стіл «Історія античності, Візантії та західноєвропейського Середньовіччя у творчості Є. О. Черноусова (1869 – ?) (до 150-річчя від дня народження)» (11 грудня 2019 р.)

 

Кафедра на facebook

chernousov

11 грудня 2019 р. у Центрі українських студій імені Д. І. Багалія відбудеться Круглий стіл «Історія античності, Візантії та західноєвропейського Середньовіччя у творчості Євгенія Олександровича Черноусова (1869 – ?) (до 150-річчя від дня народження)».

Круглий стіл організовано з нагоди ювілею вченого-візантиніста Харківського університету Євгенія Олександровича Черноусова (1869–?) і присвячено дослідженню його біографії, наукового доробку і викладацької діяльності.

Організатори заходу: Центр українських студій імені Д. І. Багалія філософського факультету, Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Порядок роботи круглого столу

Місце проведення: майдан Свободи, 6, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (північний корпус), Центр українських студій імені Д. І. Багалія, ауд. 487

Початок роботи
: 15.00

Регламент роботи: доповідь – до 15 хвилин

Відкриття круглого столу

Центр українських студій імені Д. І. Багалія, ауд. 487

Вітальні слова

Сорочан Сергій Борисович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії стародавнього світу та середніх віків

Чугуй Тарас Олексійович, кандидат історичних наук, директор Центру українських студій імені Д. І. Багалія

Доповіді

Марина Домановська, к. і. н.
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)
Є. О. Черноусов: життєвий шлях харківського візантиніста

Сергій Лиман, д. і. н., проф.
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)
Є. О. Черноусов та розвиток медієвістики в Імператорському Харківському університеті в останні передреволюційні роки

Вячеслав Ціватий, к. і. н., доц., Засл. працівник освіти України
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
Інституціональна історія держави і права західноєвропейського Середньовіччя в науковій спадщині Є. О. Черноусова (1869
?): зовнішньополітичний дискурс)

Андрій Домановський, к. і. н., доц.
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)
Доба Анастасія I Дикора (491-518 рр.) у дослідженнях Є. О. Черноусова

Андрій Ясіновський, к. і. н., доц.
(Український Католицький Університет, м. Львів)
Чи був Володимир Милькович візантиністом?

Дмитро Лукін, провідний бібліотекар Наукової бібліотеки імені М. Максимовича, асистент кафедри історії стародавнього світу і середніх віків
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
Антикознавчі
та медієвістичні дослідження викладачів Київського університету в фондах Наукової бібліотеки імені М. Максимовича

Павло Майборода, старший викладач кафедри філософії
(Національний університет Одеська Морська академія)
Трагічна доля В. С.
 Рейжевського та перші роки існування кафедри історії середніх віків в Одеському університеті

Дмитро Гордієнко, к. і. н., старший науковий співробітник
(Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України)
Культура античної Греції в науковій спадщині Бернгарда Бурзі (1863–1909)

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.