Семінар молодих вчених «Історія Античності та Візантії у структурах повсякденності» (30 березня 2018 р.)

 

Кафедра на facebook

30 березня 2018 рокуна кафедрі історії стародавнього світу та середніх віків відбувся науковий семінар молодих вчених «Історія Античності та Візантії у структурах повсякденності».Семінар було проведено в рамках роботи студентського наукового гуртка «AD FONTES

Куратор наукового семінарук.і.н., доцент О. А. Ручинська.

Організаційний комітет наукового семінару:

Варшанідзе Натіа (IV курс);
Протасова Альона (III курс, староста гуртка);
Семибратська Анастасія (IV курс).

Науковий семінар відкрила куратор НСТ кафедри історії стародавнього світу та середніх віків – к.і.н., доцент О. А. Ручинська. З вітальним словом виступили декан історичного факультету, к.і.н., доцентС. Д. Литовченкота заступник декана з навчальної роботи, к.і.н., доцент С. С. Кушнарьов.

 

1

2

3

Під час наукового семінару молодих вчених було заслухано сім доповідей. Доповіді та подальше обговорення виступів проводилося українською та російською мовами.

З першою доповіддю «Дионисийские празднества в структурах повседневности Афинского полиса» виступила студентка IVкурсу Варшанідзе Натіа, яка проаналізувала різноманітні види святкувань на честь бога Діоніса в Афінах та роль цього культу в давньогрецькому суспільстві.

4

Доповідь студента ІІ курсу Коваля Максима         «Нравственный идеал древних греков в «Илиаде» Гомера»була присвячена аналізу світогляду стародавніх греків архаїчного періоду стосовно героїчного ідеалу.

5

Третю доповідь«Рацион древнегреческих воинов конца классического — начала эллинистического периода»підготував студент V курсу заочного відділення Крамський Володимир.Під час доповіді головна увага була приділена специфіці раціонугрецьких воїнів та виявленнювпливу особливостей військового харчування на потенціал еллінських військ кінця класичного – початку елліністичного періодів.

6

Студентка ІІ курсу Пономаренко Юлія в доповіді«Социальный статус женщины в греческих полисах классического периода (конец VI в. до н. э. – первая половина IV в. до н. э)» проаналізувала вплив жінок на суспільство стародавніх греків та виокремила фактори, які визначали соціальнийстатус еллінки.

7

П’ята доповідь була присвячена темі «Царський культ в структурах повсякденності понтійського суспільства в 113 – 63 рр. до н.е.». Підготувала її студентка ІІІ курсу Протасова Альона. В доповіді був проведений аналізособливостей виникнення та вшановування царського культу в період правління Мітрідата VIЄвпатора як однієї зі структур повсякденного життя елліністичного суспільства.

8

В доповіді на тему: «Происхождение образа богини Афины и Панафинеи»студенткаIV курсу Семибратська Анастасія проаналізувала витоки походження образу та культу богині Афіни, який займав вагоме місце серед жіночих культів в олімпійському пантеоні еллінських богів.

9

Остання доповідь «Структури повсякденності скандинавських найманців у Візантійській імперії»студента IVкурсу Сівака Дмитра була присвячена аналізу повсякденного життя скандинавських найманців у складі візантійського війська та визначенню їхнього статусу у візантійському суспільстві.

10

Усі проголошені доповіді викликали жвавий інтерес в аудиторії, що переросло в дискусію, під час якої доповідачі змогли ще більше розкрити головні питання своїх наукових проблем, а також визначити нові орієнтири в подальших дослідженнях.

Після дискусії доповідачі отримали сертифікат, який підтверджує участь у науковому семінарі молодих вчених.

11

12

13

Загальна кількість присутніх на науковому семінарі молодих вчених – 34 особи. Науковий семінар кафедри історії стародавнього світу та середніх віківтакож відвідали: куратор НСТ історичного факультету – к.і.н. С. В. Нижнікова; к.і.н., доцент А. М. Домановський; голова навчальної лабораторії історичної інформатики, к.і.н., доцент Є. Ю. Захарченко.

Наприкінці наукового семінару куратор – к.і.н., доцент О. А. Ручинська підбила підсумки, вказавши на те, що він пройшов досить вдало, адже досяг своєї головної мети – жвавої та плідної дискусії. Також було наголошено, що засідання такого формату є дуже корисними для молодих науковців, адже дають змогу не лише перевірити знання, виявити цікаві надбання та проблемні питання але й знайти нові орієнтири в подальшому розвитку своїх досліджень.

Матеріали наукового семінару молодих вчених НСТ кафедри історії стародавнього світу та середніх віків готуються до друку.

 14

 

Висловлюємо подяку доповідачам
та слухачам наукового семінару молодих вчених!

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.