Котенко В. В. Поселення херсонеської хори Маслини у Північно-Західній Тавриці: монографія. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 228 с.

 

Кафедра на facebook

kotenko

Монографія присвячена комплексному вивченню поселення Маслини, щоналежить до хори Херсонеса Таврійського у Північно-Західній Тавриці. Пам’ятка була розкопана протягом 1972 – 1986 рр. загоном Харківського університету Північно-Кримської експедиції під керівництвом В. О. Латишевої (1934 – 2002 рр.).Робота висвітлюєісторію дослідження поселення, подано детальний аналіз основних аспектів матеріальної культури давнього населення — будівельних залишків та керамічного комплексу; досліджено прояви варварських елементів. Порушено питання економічного розвитку херсонеської хори за елліністичної доби.

Для археологів, істориків, музейних працівників та всіх, хто цікавиться давньою історією України.

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ………………………………………………………………….10

ВІД РЕДАКТОРІВ ………………………………………………………………….12

ВСТУП………………………………………………………………………………15

Розділ 1
ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОСЕЛЕННЯ МАСЛИНИ
……………………………….19

1.1. Основні етапи археологічного вивчення поселення Маслини……………….20
1.1.1. Дослідження пам’ятки в кінці 1940-х — на початку 1970-х рр. ………21
1.1.2. Діяльність Харківського загону в складі Північно-Кримської експедиції ІА АН УРСР у 1972 – 1986 рр. ……………………………………….25
1.2. Історія вивчення поселення Маслини в контексті формування поглядів на хору Херсонеса Таврійського ………………………………………………………31
1.2.1. Палеогеографічна ситуація у Північно-Західній Тавриці за античної доби …………………………………………………………………………………..31
1.2.2.Проблемні питання формування хори Херсонеса Таврійського …….35

Розділ 2
БУДІВЕЛЬНІ КОМПЛЕКСИ МАСЛИН
………………………………………43

2.1. Планування таособливості забудови………………………………………….45
2.1.1. Південна садиба …………………………………………………………47
2.1.2. Західна садиба …………………………………………………………..61
2.1.3. Східна садиба та північна частина поселення ………………………..72

2.2.Господарсько-житлові об’єктиза межами античних садиб …………………83

Розділ 3
КЕРАМІЧНИЙ КОМПЛЕКС ПОСЕЛЕННЯ
…………………………………89

3.1.Будівельна кераміка ……………………………………………………………90

3.2. Тарний посуд ……………………………………………………………………91
3.2.1. Амфори ………………………………………………………………….92
3.2.2. Піфоси ……………………………………………………………………95
3.2.3. Фляги …………………………………………………………………….96

3.3. Проста гончарна кераміка ……………………………………………………..99
3.3.1. Кухонний посуд …………………………………………………………100
3.3.2. Столовий посуд …………………………………………………………101
3.3.3. Товстостінний посуд ……………………………………………………109

3.4. Парадний столовий посуд ……………………………………………………..111
3.4.1. Аттична чорнолакова кераміка ………………………………………..111
3.4.2. Сіролощена кераміка …………………………………………………..118

3.5. Культова кераміка та вироби спеціального призначення …………………..123
3.5.1.Культова кераміка ………………………………………………………123
3.5.2. Світильники та дрібні керамічні форми ……………………………..126
3.5.3. Глиняні вироби для заняття промислами ……………………………130

3.6. Ліплений посуд …………………………………………………………………133

Розділ 4
МІСЦЕ ТА РОЛЬ ПОСЕЛЕННЯ МАСЛИНИ В СИСТЕМІ АНТИЧНИХ ПАМ’ЯТОК ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ ТАВРИКИ
………………………………139

4.1. Поселення Маслини та організація хори Херсонеса Таврійського ………..140
4.1.1. Зв’язки поселення в системі «поліс–хора» ……..……………………..140
4.1.2. Міжполісні економічні контакти у Північному Причорномор’ї: Херсонес—Ольвія та Маслини …………………………………………………..143

4.2. Греко-варварські контакти ……………………………………………………150

4.3. Хронологія пам’ятки …………………………………………………………..154

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………158

РЕЗЮМЕ …………………………………………………………………………..163

SUMMARY ………………………………………………………………………….165

ДОДАТКИ…………………………………………………………………………..177

Додаток 1
Дослідження на поселеннях Гроти та Скелясте …………………………………178

Додаток 2
Вироби з металу ……………………………………………………………………..180

Додаток 3
Вироби з каменю …………………………………………………………………….180

Додаток 4
Керамічні клейма (В. І. Кац,М. В. Іващенко, С. Ю. Монахов) …………………..183

Додаток 5
Керамічний комплекс. Статистичні показники …………………………………..199

Додаток 6
Монети з поселення Маслини (за Сапрыкин, 2005) …………………………….200

СПИСОК ІЛЮСТРАЦІЙ…………………………………………………………201

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….213
Архівні джерела ……………………………………………………………………..226

kotenko_2

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.