другий курс

 

Кафедра на facebook

проф. Сорочан. С. Б.

ssoro4an@gmail.com

 1. Ромейська армія в IV — VI ст.
 2. Система екзархатів і фем у Візантії
 3. Торгівля та мореплавство у Візантії в VII — IX ст.
 4. Знать у Візантії в VII — X ст.
 5. Парики та динати у Візантії.
 6. Велика схизма у Візантії.
 7. Реформи Комнінів
 8. Західна політика пізньої Візантії
 9. Флорентійська унія
 10. Причини загибелі Візантії в 1453 р.
 11. Наука у Візантії
 12. Василевси — імператори Візантії: особливості влади
 13. Парамедицина у Візантії
 14. Клінічна медицина у Візантії
 15. Причини загибелі Візантії
 16. Іконоборство у Візантії
 17. Роль традицій у Візантії
 18. Військова справа у Візантії
 19. Церква в ранній Візантії
 20. Образ влади у Візантії

проф. Сергєєв І. П.

i.p.sergeyev@karazin.ua

 1. Індійський похід Александра Македонського.
 2. Гней Помпей Великий як воєнний діяч.
 3. Завоювання Галлії Юлієм Цезарем.
 4. Римський консулат в епоху Республіки.
 5. Водопостачання населення міста Рима в республіканську епоху.

проф. Каріков С. А.

karikov.nuczu@gmail.com

 1. Хрестові походи ХІ-ХІІІ ст.
 2. Німецький гуманізм доби Відродження
 3. Програма Реформації у творах Лютера
 4. Освіта і наукові знання в Західній Європі в епоху Відродження
 5. Міжнародні відносини XVI-XVІI ст. і Тридцятирічна війна

доц. Д’ячков С. В.

dyachkovst@gmail.com
s.v.dyachkov@karazin.ua

 1. Франкська держава та суспільство у V – VII ст.
 2. Виникнення середньовічних міст.
 3. Життя середньовічного школяра та студента.
 4. Хрестові походи XI – XIII ст.
 5. Столітня війна.
 6. Генуезькі колонії в Криму XIII – XV ст.

доц. Ручинська О. А.

o.a.ruchynska@karazin.ua

 1. Культ Асклепія та сакральна медицина в Стародавній Греції
 2. Вільний час і розваги давніх римлян
 3. Східні культи в релігійній системі Римської імперії
 4. Культ Ахілла у Північному Причорномор’ї
 5. Агони в античних містах Північного Причорномор’я
 6. Персидська держава Ахеменідів за часів правління Дарія I
 7. Культ правителя в елліністичному Єгипті

доц. Литовченко С. Д.

s.d.litovchenko@karazin.ua

 1. Цицерон на Сході: проконсульство
 2. Римська армія у III ст. н. е.

доц. Токарев А. М.

a.m.tokarev@karazin.ua

 1. Архаїчна революція у Стародавній Греції.
 2. Стародавня Спарта як тип полісу.
 3. Остракізм як засіб політичної боротьби в Афінах у V в. до н.е.
 4. Сімейні стосунки в Афінах IV ст. до н. е.
 5. Античний поліс у творчості Плутарха.
 6. Повстання Спартака.
 7. Клодій та його політична діяльність.
 8. Образ ворога у римській історії.
 9. Залишки первісних вірувань у грецькій та римській релігіях.
 10. Ідеальний маєток за Колумеллою.