Зубарь В. М., Сорочан С. Б. У истоков христианства в Юго-Западной Таврике: эпоха и вера. – К.: Издательский дом «Стилос», 2005. – 182 с.

 

Кафедра на facebook

zubar_sorochan

Ця книга познайомить читача з основними етапами історичного розвитку Херсонеса Таврійського та Південно-Західної частини Таврики у пізньоантичний період, який охоплює останню чверть III — VI ст. На широкому історичному тлі автори на основі усіх наявних джерел об’єктивно розглядають складні й ще не з’ясовані остаточно обставини початкового періоду проникнення та розповсюдження християнської релігії в регіоні, визначаються особливості цього процесу в конкретно-історичних умовах. Цей науково-популярний екскурс містить авторський погляд на складні проблеми духовного життя на рубежі античності та середньовіччя. Завдяки цьому книга буде цікавою не лише спеціалістам, але й усім, хто цікавиться історією та релігією півдня сучасної України у давнину.

Содержание

Предисловие 3
Время перемен. На пути к средневековью 7
Смерть языческих богов и утверждение христианства в Таврике 57
Новый пролог вместо эпилога 151
Словарь имен, названий и специальных терминов 155
Список рекомендованной литературы 177
Об авторах 179
 

1 Comments

  1. […] Зубарь В. М., Сорочан С. Б. У истоков христианства в Юго-З… […]

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.