Д’ячков С. В., Лиман С. І., Сорочан С. Б. Історія середніх віків: Навчально-методичний посібник. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2006. – 128 с.

 

Кафедра на facebook

sredn_veka

До посібника включено докладні методичні рекомендації, зміст програми курсу, екзаменаційні питання, критерії оцінювання, зразки тестових завдань і екзаменаційні питання. Автори посібника пропонують вичерпні матеріали до семінарських занять, коментують зміст і напрями роботи студентів під час підготовки до занять. До кожного семінару характеризуються письмові джерела, додається вичерпна спеціальна література, необхідна для успішної підготовки до занять.

До посібника включено серію історичних карт, вкрай необхідних під час вивчення курсу, а також великий список навчальної та наукової літератури.

Посібник призначено для студентів і викладачів класичних, педагогічних і гуманітарних університетів, а також для учителів середніх шкіл, усіх, хто цікавиться проблемами середньовічної історії.

Зміст

Пояснювальна записка 4
Програма 11
     Вступ 11
      Раннє середньовіччя (V — XI ст.) 11
      Європа в період розвинутого феодалізму (XI — XV ст.) 13
      Західна Європа в пізнє середньовіччя (XVI — перша половина XVII ст.) 17
Тематичний план 22
Форми навчальної діяльності та критерії оцінювання з курсу історії середніх віків 24
Екзаменаційні питання з історії середніх віків 26
Зразки тестових завдань рубіжного контролю 35
Методичні рекомендації до семінарських занять 40
      Пояснювальна записка 40
      Тематика семінарських занять 41
      Семінар 1. Господарське життя та суспільний лад давніх германців 42
      Семінар 2. Суспільно-економічні відносини і політичний лад Франкської
держави наприкінці V — на початку VI ст.
47
      Семінар 3. Середньовічне місто у IX — XV ст. 53
          Заняття 1. Виникнення феодальних міст та їх боротьба проти сеньйорів 53
          Заняття 2. Ремесло і торгівля у середньовічному місті 53
      Семінар 4. Християнська церква та її роль у феодальному суспільстві 62
      Семінар 5. Виникнення капіталістичних відносин у Західній Європі 67
      Семінар 6. Реформація в Швейцарії. Контрреформація 74
      Семінар 7. Міжнародні відносини в першій половині XVII ст.
Тридцятилітня війна (1648 рр.)
78
Список карт 82
Карти 84
Навчальна й спеціальна література  110
Список рисунків  125
 

2 Comments

  1. […] Д’ячков С. В., Лиман С. І., Сорочан С. Б. Історія середніх … […]

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.