Історія середніх віків (І період): Посібник для практичних занять для студентів історичних факультетів / Упорядник С. Б. Сорочан. – Харків: НМЦ «СД», 2001. – 112 с.

 

Кафедра на facebook

 sr_veka

Проблема генезису феодалізму в ранньосередньовічному суспільстві є однією з найважливіших в історичній науці. Історія франків дає в цьому плані особливо багатий і цікавий матеріал, оскільки ґрунтується на достатньо великому колі різноманітних юридичних та оповідних джерел. Значну частину цих джерел перекладено на російську мову і опубліковано в різних збірках, хрестоматіях, посібниках. Однак при підготовці до практичних занять студенти не завжди мають можливість скористатися розсіяними по цих виданнях матеріалами. Певні збірки джерел є у наш час бібліографічною рідкістю, інші — недоступні, бо видання незначним тиражем, деякі недостатньо повні. Тому упорядник цієї публікації прагнув дати в систематизованому вигляді широке коло джерел з проблем господарства та суспільного ладу франків у V–VI ст. Посібник вміщує матеріал із різноманітних варварських збірок звичайного права VI–IX ст., законів франкських королів, постанов церкви, формул грамот до угод і актів, «Історії франків» Григорія Турського та агіографічної літератури. Ці джерела в зв’язку з обмеженістю обсягу публікації наводять в уривках. Необхідні пояснення подано в примітках під текстом. У кінці посібника наведено стислий словник термінів.

В цілому посібник повинен полегшити студентам самостійну працю з джерелами і зробити її максимально плідною, що сприятиме всебічному і глибокому розкриттю теми практичних занять. Готуючись до занять, студенти повинні ознайомитися з планом теми та методичними рекомендаціями, уважно проаналізувати зазначені документи, а також простудіювати дві-три спеціальні роботи, подані в списку літератури. У повному обсязі рекомендовані роботи та джерела доцільно використовувати при написанні студентських наукових доповідей, рефератів, курсових та дипломних робіт.

Зміст

Передмова………………………………..3

План практичних занять ………………………………..4

Література ………………………………..5

  1. Джерела ………………………………..5
  2. Учбова література ………………………………..5
  3. Загальна література ………………………………..6

Методичні вказівки ………………………………..10

Додаток ………………………………..15

З Салічної правди ………………………………..16

З прологу до Салічної правди ………………………………..39

З епілогу до Салічної правди ………………………………..40

З Рипуарської правди ………………………………..40

З Бургундської правди ………………………………..47

З Алеманської правди ………………………………..49

З Саксонської правди ………………………………..50

З Тюрингської правди ………………………………..51

З капітулярія І до Салічної правди ………………………………..52

З капітулярія VI ст. (не пізніше 561 р.) ………………………………..54

З договору про утримання миру між Хільдебертом і Хлотарєм – королями франків ………………………………..55

З едикту короля Хільперіка ………………………………..57

З декрету Хільдеберта ІІ ………………………………..57

З капітулярія VI до Салічної правди ………………………………..58

З постанови Турського церковного собору 567 року ………………………………..60

З формул Маркульфа ………………………………..61

Григорій Турський. З «Історії франків» ………………………………..62

Гінкмар. Із «Житія Ремігія, єпископа Реймського» ………………………………..102

Перелік термінів, що зустрічаються в джерелах ………………………………..104

З генеалогії королів роду Меровінгів ………………………………..107

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.