Сорочан С. Б., Зубарь В. М., Марченко Л. В. Жизнь и гибель Херсонеса / Худож. оформл. В. Носаня. – Харьков: Майдан, 2000. – 828 с.

 

Кафедра на facebook

 herson

Ця книга з’явилася як відгомін багаторічної роботи авторів, провідних спеціалістів у галузі дослідження античного та середньовічного Херсонеса, славна та драматична історія якого охоплює два тисячоліття. Написана яскраво, захоплююче, часом поетично, на зразок художньої прози та, разом з тим, без найменших вигадок, з академічною докладністю, вона дозволяє єдиним поглядом охопити багатство та різноманітність минулого цього давньогрецького, а згодом візантійського міста, що знаходилося на кримській землі. Уявити, як жили, чим займалися херсонесити, про що вони думали і мріяли, до чого прагнули, долаючи незгоди, борючись з мінливими обставинами, відбиваючи удари ворогів і самі завдаючи удару у відповідь, доти, доки не загинули безповоротно. Частина величезного світу, вони були тисячами невидимих мотузок пов’язані з долями Стародавньої Греції, Рима, Візантії, Русі, багатьох інших племен і народів, що безкінечною чередою проходили через століття і Крим.

Пропоновані нариси допоможуть воскресити з полону небуття руїни мертвого міста і пройтись по ньому тими ж шляхами, якими із віку в вік ходили херсонесити. Вони звернені до усіх, кого захоплює історія, приваблює романтизм старої та вкритої пилом століть таємниці, хоча розрахована не лише на її любителів, але й на професіоналів. У цілому, перед вами своєрідне, популярно викладений вступ до наукового вивчення стародавнього Херсонеса – однієї з унікальних перлин світової цивілізації. До безсумнівних достоїнств книги можна віднести її багату ілюстративну частину, де вперше представлено уточнений схематичний план херсонеського городища з нанесеним на ньому розташуванням найбільш цікавих архітектурних пам’ятників. Разом з іншим змістом він може відігравати для читача роль особистого і, додамо, найбільш сумлінного, знаючого екскурсовода.

Зміст

Пролог. Открытие мира……………………………..7

Рождение полиса (V – первая половина IV века до н. э.) ……………………………..60

На перепутьях славы и невзгод (вторая половина IV – середина I века до н. э.) ……………………………..67

Под сенью римских орлов (вторая половина I века до н. э. – третья четверть III века) ……………………………..93

На закате античности (вторая половина III – первая половина VI века) ……………………………..129

Смерть богов ……………………………..157

«Темные века» ……………………………..209

От величия к забвению (X–XV вв.) ……………………………..268

Друзья и враги ……………………………..274

Голубь над Понтом ……………………………..281

Свет из Корсуня ……………………………..302

Под властью Империи ромеев ……………………………..306

«На краю земли» ……………………………..325

«Народы неведомые» ……………………………..336

Новые хозяева ……………………………..344

Loci non habitati ……………………………..362

Грани жизни ……………………………..366

Начало начал ……………………………..367

Знать, народ и клир ……………………………..387

Последние «ромеи»  ……………………………..398

«Хлеб наш насущный…» ……………………………..406

Прощальный взгляд ……………………………..465

Путями херсонеситов ……………………………..476

План-схема памятников Херсонеса ……………………………..695

Эпилог ……………………………..704

Антология эпиграфических памятников Херсонеса ……………………………..706

Словарь имен, названий и специальных терминов ……………………………..717

Chersonessiana (опыт избранной библиографии) ……………………………..774

Рецензії

 Храпунов Н.И. [Рецензія] // Східний Світ. – 2002. – №1. – С.144-150.

Пучков А. [Рецензія] // Art. City. Construction. – 2001. – №7. – С.93.

Відомості про авторів

Сорочан Сергій Борисович, доктор історичних наук, професор кафедри історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, академік Української академії історичних наук, спеціаліст у галузі античної історії Північного Причорномор’я та історії Візантії. Автор і співавтор п’яти монографій, науково-популярних книг, а також понад 100 наукових праць з проблем організації візантійської торгівлі та історії пізньоантичного Херсонеса — середньовічного Херсона. Поєднує основну роботу з викладанням у Міжнародному Соломоновому університеті й Харківській академії культури.

Зубар Віталий Михайлович, доктор історичних наук, провідний науковий співробітник відділу античної археології Інституту археології НАН України, спеціаліст в галузі античної історії та археології Північного Причорномор’я. Автор і співавтор 15 монографій, науково-популярних книг, а також 200 наукових статей, співавтор підручника для загальноосвітніх шкіл України «Історія стародавнього світу» (1997 р.) і навчального посібника для вузів «Античний світ Північного Причорномор’я» (1999 р.). Поєднує наукову роботу з викладанням в університеті «Києво-Могилянська академія».

Марченко Леонід Васильович, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, генеральний директор Національного заповідника «Херсонес Таврійський», спеціаліст у галузі античної історії та археології, автор двох брошур та близько 15 наукових статей.

 

1 Comments

  1. […] Сорочан С. Б., Зубарь В. М., Марченко Л. В. Жизнь и гибель Х… […]

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.