Програма конференції учнівських дослідницьких робіт наукового товариства «НАРТЕКС» «РІЗДВЯНІ ЧИТАННЯ» (29 січня 2016 р.)

 

Кафедра на facebook

Міністерство освіти і науки України
Харківський національний університет імені В. Н Каразіна
Історичний факультет
Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків
Управління освіти адміністрації Київського району
Школа Мистецтв Харківської міської ради
Наукове товариство «Нартекс»

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ
УЧНІВСЬКИХ ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ
НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА «НАРТЕКС»

«РІЗДВЯНІ ЧИТАННЯ»

image

29 СІЧНЯ 2016 року

Програма (.pdf)

Організаційний комітет

Посохов Сергій Іванович — голова організаційного комітету, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Куценко Тетяна Володимирівна — начальник управління освіти Київського району Харківської міської ради

Сорочан Сергій Борисович — доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Панков Георгій Дмитрович — доктор філософських наук, професор кафедри культурології Харківської державної академії культури

Ручинська Оксана Анатоліївна — кандидат історичних наук, доцент кафедри історії стародавнього світу та середніх віків ХНУ імені В. Н. Каразіна

Міхаліцин Павло Євгенович — кандидат богослов’я, кандидат історичних наук, викладач Харківської духовної семінарії та Київської духовної академії

Архімандрит Володимир (Швець) — настоятель Свято-Антонієвського храму, викладач Харківської духовної семінарії

Фомін Михайло Володимирович — кандидат історичних наук, директор Школи Мистецтв Харківської міської ради

Порядок проведення конференції

Місце проведення:

Головний корпус ХНУ імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 4.

13.30–14.00 — Реєстрація учасників конференції (ауд.558)

14.00–14.30 — Пленарне засідання (ауд.558)

14.30–16.30 — Робота в секціях

16.30–18.00 — Відвідування музею історії ХНУ ім..В.Н. Каразіна та Музею археології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Регламент роботи конференції:

Доповідь на секції — до 5 хвилин, дискуссія до 3-х хвилин.

Пленарне засідання.

Виступи:

Посохов Сергій Іванович — голова організаційного комітету, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Сорочан Сергій Борисович — доктор історичних наук, професор, завідуючий кафедрою історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Фомін Михайло Володимирович — кандидат історичних наук, директор комунального закладу «Школа мистецтв Харківської міської ради»

 

СЕКЦІЇ

Археологія (8 учасників) Ауд. V-52

Керівник секції: Сорочан С. Б., доктор історичних наук, проф.

Секретар секції: Піщуліна Н. О., здобувачка історичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна

Бєляєв А.В. «Кремація як елемент поховальної традиції черняхівської культури» (КЗ «Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Обдарованість» Харківської обласної ради»). Науковий керівник: Піщуліна Наталія Олегівна, здобувачка історичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна, учитель історії; Науковий консультант: док. іст. наук, проф. Любічев Михайло Васильович, завідуючий навчально-дослідницькою лабораторією Германо-Слов’янської археологічної експедиції.

Зімонін В. В. «Наземні каркасно-глинобитні споруди на поселенні черняхівської культури Війтенки 1» (КЗ «Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Обдарованість» Харківської обласної ради»). Науковий керівник: Піщуліна Наталія Олегівна, здобувачка історичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна, учитель історії; Науковий консультант: док. іст. наук, проф. Любічев Михайло Васильович, завідуючий навчально-дослідницькою лабораторією Германо-Слов’янської археологічної експедиції.

Меркулов М. О. «Західна базиліка Херсонесу» (11 кл., ХГ № 55). Науковий керівник: к. іст. наук Фомін Михайло Володимирович, директор комунального закладу «Школа мистецтв Харківської міської ради».

Нільсен О. Л. «Ранньохристиянське мистецтво Херсонесу» (10 кл., «Лєствіца»). Науковий керівник: к. іст. наук Фомін Михайло Володимирович, директор комунального закладу «Школа мистецтв Харківської міської ради».

Попова Ю. «Харчовий раціон та кухня візантійського Херсонеса-Херсону» (ХЗОШ № 52). Науковий керівник: Пархоменко Марія Вікторівна, керівник гуртка комунального закладу «Школа мистецтв Харківської міської ради».

Селєвьорстова Ю. «Одяг городян ранносередньовічного Херсонесу – Херсону в контексті візантійської традиції» (ХЗОШ № 52, 9 кл.). Науковий керівник: Пархоменко Марія Вікторівна, керівник гуртка комунального закладу «Школа мистецтв Харківської міської ради».

Шафоростова Н. А. «О типологии христианской архитектуры доконстантиновской епохи». Науковий керівник: к. іст. наук Фомін Михайло Володимирович, директор комунального закладу «Школа мистецтв Харківської міської ради».

Янкелова К. К. «Жилища Бельского городища по результатам архитектурно-археологических исследований» (9 кл., ХГ № 55). Керівник: Снітко Ірина Анатоліївна, канд. арх., доцент кафедри реконструкції, реставрації архітектурних об’єктів Харківського національного університету будівництва та архітектури.

Філософія і культурологія (9 учасників) Ауд. V-58

Керівник секції: Панков Г. Д., доктор філософських наук, проф.

Секретар: Міхаліцин П. Є., кандидат історичних наук

 

Бочарова А. Культурная специфика Древнего Китая (ХЗОШ 120). Научный руководитель: Ашортиа Е. Д., учитель истории ХЗОШ № 120.

Євсюков А. Добро і зло як прояви духовності сучасного суспільства (11 кл, Мереф’янська ЗОШ № 6). Науковий керівник: Терещенко Олена Леонідівна, викладач історії та суспільно-політичних дисциплін, Мереф’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Харківської районної ради Харківської області, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист; Кукленко Олена Сергіївна, вчитель російської мови і світової літератури Мереф’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Харківської районної ради Харківської області, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист.

Істоміна Н. В. Трансформація сучасного буддизму (Коротичанський ліцей Харківської районної ради Харківської області, 11 клас). Науковий керівник: Акімов Олександр Борисович, кандидат історичних наук.

Кологривко Д. С. Концепція надлюдини в літературі (10 кл., ХЗОШ № 37). Науковий керівник: Акімова Надія Анатоліївна, учитель української мови та літератури ХЗОШ № 37.

Охрімович А. О. Феномен чудотворної ікони у православній Церкві (ХЗОШ № 52). Науковий керівник: Акімов Олександр Борисович, кандидат історичних наук.

Соловиченко В. В. Своеобразие культуры Древнего Египта (6 кл., ХЗОШ № 120). Научный руководитель: Ашортиа Е.Д., учитель истории ХЗОШ №120.

Ткачук Я. П. Японські самураї та українські козаки у структурі традиційного соціуму (ХЗОШ № 52, 10 кл.). Науковий керівник: Гальєва Любов Григорівна, вчитель історії Харківської загальноосвітньої школи І –ІІІ ступенів № 52 Харківської міської ради Харківської області.

Хаустова С. А. Основные этапы развития древнеиндийской цивилизации (4 кл., ХЗОШ № 120). Научный руководитель: Черкашина Валентина Васильевна, учитель начальных классов ХЗОШ №120.

Шигапова Е. І. Дореволюційна світлина з Харкова: фотографія як свідок часу (ХГ № 55, 10 кл.). Науковий керівник: Літовченко А. М.

Соціологія (9 учасників) Ауд. V-62

Керівник секції: Літовченко А. Д., кандидат соціологічних наук, доцент

Секретар: Охріменко Д.

Гладковська А. Д. Профільне навчання у школі: свобода вибору курсів та мотивація у навчанні (ХЗОШ № 52, 10 кл.). Науковий керівник: Пархоменко Марія Вікторівна, керівник гуртка комунального закладу «Школа мистецтв Харківської міської ради».

Кикоть К. Влияние социальных сетей на подростков (9 кл., ХЗОШ № 120). Научный руководитель: Ашортиа Е.Д., учитель истории ХЗОШ №120.

Клочко Ю. В. Консюмеризм в Україні (ХЗОШ № 158, 10 кл.). Науковий керівник: Гірник Людмила Миколаївна.

Ковальова Ю. А. «Лідерство у сучасному суспільстві: функціональні та дисфункціональні аспекти» (Спеціалізована економіко-правова школа Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія», 11-А клас, м. Харків. Науковий керівник: д. соц. н., проф. кафедри соціології ХГУ «НУА» Михайльова К. Г.)

Кухтик М. К. «Аналіз поведінкової реакції покупців» (11 кл., ХГ № 1). Научный руководитель: Ерусалимцева Светлана Николаевна.

Колонтаєвський М. С. «Права дитини в умовах сучасного суспільства» (10 кл., ХГ № 1). Научный руководитель: Ерусалимцева Светлана Николаевна.

Лега Є. С. Соціально-педагогічна діяльність з формування усвідомленого батьківства у старшокласників в загальноосвітніх навчальних закладах (10 кл., ХСШ № 134). Науковий керівник Айвазян Маріам Робертівна, соціальний педагог Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 134 Харківської міської ради Харківської області.

Маклякова Ю. Поняття «реклама» і «рекламування» в англійській мові (11 кл., (КЗ «Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Обдарованість» Харківської обласної ради»). Науковий керівник: Піщуліна Наталія Олегівна, здобувачка історичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна, учитель історії).

Петренко Т. Д. Сленг сучасного школяра (10 кл., ХГ № 1). Научный руководитель: Молодика Елена Валентиновна.

Всесвітня історія (9 учасників) Ауд. V-54

Керівник секції: Ручинська О. А., кандидат історичних наук, доцент

Секретар: Роменський О. О., кандидат історичних наук

Гурко В. О. СС у структурі репресивного апарату Третього Рейху (ХГ № 1, 10 кл.). Науковий керівник: Роменський Олександр Олександрович, к. іст. наук, методист комунального закладу «Школа мистецтв Харківської міської ради».

Дяченко Є. Ю. Волонтерство – феномен ХХ ст. (9 кл, Мереф’янська ЗОШ № 6). Науковий керівник: Безноско Олена Валеріївна, викладач історії та суспільствознавства Мереф’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Харківської районної ради Харківської області, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист.

Звегінцева О. І. Столітня війна (7 кл., ХЗОШ № 5). Науковий керівник: Денчік Юлія Миколаївна, учитель історії ХЗОШ №5.

Ілінський Д. Є. Особисте життя Наполеона Бонапарта (ХГ № 1, 10 кл.). Науковий керівник: Роменський Олександр Олександрович, к. іст. наук, методист комунального закладу «Школа мистецтв Харківської міської ради».

Крапівіна А. С. Подвиг Жанни Д’арк (7 кл., ХЗОШ № 5). Науковий керівник: Денчік Юлія Миколаївна, учитель історії ХЗОШ №5.

Марченко О. Ю. Наркомовські 100 грам: вживання алкоголю в радянській армії під час Другої Світової війни (КЗ «Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Обдарованість» Харківської обласної ради», 11 кл.). Наукові керівники: Піщуліна Наталія Олегівна, здобувачка історичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна, учитель історії; Єремеєва Катерина Андріївна, аспірантка історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, керівник гуртків Комунального закладу «Харківська обласна станція юних туристів» Харківської обласної ради.

Менькова Л. Витіснення релігії у 20-30 роках ХХ століття в СРСР (ХЗОШ № 120, 10 кл.). Науковий керівник: Ашортіа Є.Д., Вчитель історії ХЗОШ 120.

Сліпченко С. С. Роль діяльності візантійських вчених в Італії (кін.XIVXVст.) (ХГ № 55, 10 кл.). Науковий керівник: Літовченко А. М., керівник гуртка комунального закладу «Школа мистецтв Харківської міської ради».

Шейко Ф. М. Бронепоезда времен Второй мировой войны (4 кл., ХЗОШ № 120). Научный руководитель: Ашортиа Е. Д., учитель истории ХЗОШ № 120.

Історія України (12 учасників) Ауд. V-60

Керівник: Домановський А. М., кандидат історичних наук, доцент

Секретар секції: Петрук Т. М., методист комунального закладу «Школа мистецтв Харківської міської ради»

Газе А. Змалювання теми кохання у історичному романі у віршах М.Г.Тютюнника «Маруся Богуславка» (11 кл., Лисичанська ЗОШ № 4). Науковий керівник: учитель української мови та літератури Дідик Олена Олександрівна.

Долгінцева Р. А. Жадоба, ненависть або визволення: мотивація учасників гайдамацького руху (10 кл., ХЗОШ № 64), Науковий керівник: Єремєєва Катерина Андріївна, аспірантка історичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна; Монастирський Віталій Васильович – учитель історії ХЗОШ № 64

Іванова П. З. Подвиг «Молодої гвардії» як приклад наслідування сучасної молоді» (8 кл., Харківський ліцей № 107). Науковий керівник: учитель української мови та літератури, спеціаліст I   категорії, заступник директора з виховної роботи Мельник Тетяна Олександрівна.

Капліна В. А. Історія походження і розвитку традиції писанкарства («лемки, бойки, гуцули). (11 кл., ХГ № 116). Науковий керівник: Єремєєва Катерина Андріївна, аспірантка історичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Костенко С. Ю. Роль Української Греко-Католицької Церкви в екуменічному русі України (Харківський ліцей № 149). Науковий керівник: к.і.н., вчитель І категорії Селевко Ю.П.

Лукіша А. Ю. Дитяча повсякденність, або світ маленької радянської людини (11 кл., ХГ № 55). Науковий керівник: к. іст. наук Бондаренко Ганна Анатоліївна, керівник гуртка комунального закладу «Школа мистецтв Харківської міської ради».

Платухіна М. Г. Ідеологія Кирило-Мефодіївського товариства: сепаратизм та націоналізм?» (КЗ «Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Обдарованість» Харківської обласної ради»). Наукові керівники: Піщуліна Наталія Олегівна, здобувачка історичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна, учитель історії школи-інтернату; Єремеєва Катерина Андріївна, аспірантка історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, керівник гуртків Комунального закладу «Харківська обласна станція юних туристів» Харківської обласної ради.

Продайвода В. Пророцтва у творчості Т. Г. Шевченка (Кадетський корпус). Науковий керівник: учитель української мови та літератури Думич Л. П.

Сабадаш В. К. Відображення процесу українізації в українській періодиці (10 кл., ХГ № 46). Науковий керівник: Єремєєва Катерина Андріївна, аспірантка історичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Трифонов П. Образ Івана Симоновича: типологія характеру в історичному віршованому романі М.Г.Тютюнника «Бунтарська галера» (Кадетський корпус). Науковий керівник: учитель української мови та літератури Думич Л. П.

Шевченко А. В. Рівень грамотності Харківської, Чернігівської та Полтавської губерній за переписом 1897 р. (11 кл., ХЗОШ № 87). Науковий керівник: Єремєєва Катерина Андріївна, аспірантка історичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Штець К. К. Розколота Україна на краю цивілізаційного розлому: аналіз концепції С. Гантінгтона (9 кл., Харківський ліцей № 149). Науковий керівник: к.і.н., вчитель І категорії Селевко Ю.П.

Краєзнавство (16 учасників) Ауд.V-61

Керівник секції: Акімов О. Б., кандидат історичних наук

Секретар: Бондаренко Г. А., кандидат історичних наук

Буткова С. В. Голокост під час Другої Світової війни. Жертви Слобожанського краю (8 кл., Харківський ліцей № 107). Науковий керівник: вчитель української мови та літератури, спеціаліст 1   категорії, заступник директора з виховної роботи Мельник Тетяна Олександрівна.

Волошина Д. Мерефяне в войне 1812 г. (Мерефянская ООШ № 6). Научный руководитель: Терещенко Елена Леонидовна, учитель истории, Кукленко Елена Сергеевна, учитель русского языка и литературы Мерефянской общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней №6.

Гарагата Т. Творче співробітництво композитора М. Кармінського з дитячими хоровими колективами Харківщини (11 кл, Мереф’янська ЗОШ № 6). Науковий керівник: Терещенко Олена Леонідівна, вчитель історії Мереф’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6,Харківської районної ради Харківської області, Харківського району.

Деребас А. О. Виховне значення Музею бойової слави ХЛ № 107 (8 кл., ХЛ № 107). Науковий керівник: вчитель української мови та літератури, спеціаліст 1   категорії, заступник директора з виховної роботи Мельник Тетяна Олександрівна.

Дердерянц А. Экономическое положение Мерефы в начале ХХ в. (Мерефянская ООШ № 6). Научный руководитель: Терещенко Елена Леонидовна, учитель истории, Кукленко Елена Сергеевна, учитель русского языка и литературы Мерефянской общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней №6 Харьковского районного совета Харьковской области, Харьковского района.

Землянська Вікторія «Колонізація середнього Подінців’я в XVIXVII ст. (ХТЛ № 9, 11 кл.). Науковий керівник: Руденко С.О., учитель історії ХТЛ №9.

Зіньковська Ю. В. Зародження космічної тематики в Харкові (11 кл., ХЗОШ № 37). Науковий керівник: Донцова Ірина Олексіївна.

Калашник К. О. «Шарівський палац: історико-мистецький контекст» (ХГ № 55, 10 кл.). Науковий керівник: Літовченко А. М.

Клейменова О. Г. Заснування інституту шляхетних дівчат у Харкові (ХЗОШ № 52, 10 кл.). Науковий керівник: Широка Ганна Іванівна, керівник гуртка комунального закладу «Школа мистецтв Харківської міської ради».

Коряка Валерія Андріївна «Практика благодійності в освіті (Харківська губернія)» (спецшкола ХГУ НУА, 10 кл). Науковий керівник: Корнієнко Віра Миколаївна, доцент кафедри філософії та гуманітарних дисциплін, кандидат історичних наук.

Кошарна В. В. Харків: ріка та місто (10 кл., ХГ № 55). Науковий керівник: Бондаренко Ганна Анатоліївна кандидат історичних наук

Кулиш Ю. Мерефянская казацкая сотня: одежда и вооружение (11 кл., Мерефянская ООШ № 6). Научный руководитель: Терещенко Елена Леонидовна, учитель истории, Кукленко Елена Сергеевна, учитель русского языка и литературы Мерефянской общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней №6 Харьковского районного совета Харьковской области, Харьковского района

Немашкало Я. Народное образование в Мерефе (11 кл., Мерефянская ООШ № 6). Научный руководитель: Терещенко Елена Леонидовна, учитель истории.

Савченко В. Приходько Владимир Иванович – киноактер из Мерефы (11 кл., Мерефянская ООШ № 6). Научный руководитель: Терещенко Елена Леонидовна, учитель истории Мерефянской общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней №6

Черкашина А. Сергій Едуардович Борткевич – композитор-мерефянин (11 кл, Мереф’янська ЗОШ № 6). Науковий керівник: Терещенко Олена Леонідівна, вчитель історії Мереф’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Харківської районної ради Харківської області, Харківського району

Щит В. М.Манойло – співак Слобожанщини (10 кл, Мереф’янська ЗОШ № 6). Науковий керівник: Безноско Олена Валеріївна, вчитель історії, Мереф’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Харківської районної ради Харківської області, Харківського району.

Природничі науки (25 учасників), Ауд. VI-52

Керівник секції: Кабалянц П. С., кандидат технічних наук, доцент

Бічурін М. Р. Нове доведення нерівності між середньоарифметичним і середньогеометричним (10 кл., ХГ 55). Науковий керівник: Мігунов Володимир Лаврентійович, методист комунального закладу «Школа мистецтв Харківської міської ради».

Ведькал Ю. Л. Общий алгоритм расчета равновесного состояния реакционной смеси (11 кл., ХГ № 55). Научный руководитель: Козуб Павел Анатольевич, руководитель кружка коммунального заведения «Школа искусств Харьковского городского совета», кандидат технических наук

Високосова Альона Розпізнавання небезпечних типів метеоутворень. (11 кл., ХЗОШ № 5) Науковий керівник: Науменко Вікторія Володимирівна, старший викладач Національного аерокосмічного університету ім. Н.Е. Жуковського, кандидат технічних наук, Шевченко Оксана Віталіївна учитель фізики ХЗОШ№5.

Голозубов Р. Роздуми про четвертий вимір (11 кл., Кадетський корпус). Науковий керівник: Щербакова Інна Юріївна, учитель математики Державної гімназії – інтернату з посиленою військово – фізичною підготовкою «Кадетський корпус».

Гурова П. А Влияние телефонов на человека. . (9 кл. ХООШ № 5) Науковий керівник: Шевченко Оксана Віталіївна, учитель фізики ХЗОШ№5.

Доренський М. Хімічний склад і класифікація піротехнічних засобів (Кадетський корпус). Науковий керівник: Іксариця Вікторія Вікторівна.

Журавльов Г.С. Екологічні проблеми малих річок Харківської області та основні шляхи їх вирішення. (Спеціалізована економіко-правова школа Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія»). Науковий керівник: к. і. н. Юрченко Дмитро Юрійович.

Зинькеева Юлия Сергеевна. Равновесие нэша и применение его в экономике (ХООШ № 5, 9 кл.). Науковий керівник: Мігунов Володимир Лаврентійович, методист комунального закладу «Школа мистецтв Харківської міської ради».

Іксариця А. В. Вплив води різної якості на процес проростання насіння (10 КЛ., ХСШ № 162). Науковий керівник: Несміян Вікторія Віталіївна, вчитель біології першої кваліфікаційної категорії, Харківської спеціалізованої школи № 162 I-III ступенів Харківської міської ради Харківської області.

Кизим В. І. Розробка іонольоту (10 кл., «Лєствіца»). Науковий керівник: Мігунов Володимир Лаврентійович, методист комунального закладу «Школа мистецтв Харківської міської ради».

Ковальов Д. А. Вакуумний регульований умивальник з рівномірною витратою води (10 кл., ХГ № 55). Науковий керівник: Мігунов Володимир Лаврентійович, методист комунального закладу «Школа мистецтв Харківської міської ради».

Куликов Д. А. Методика розрахунків оптимального керування обслуговування парку верстатів (10 кл, ХГ № 55). Науковий керівник: Мігунов Володимир Лаврентійович, методист комунального закладу «Школа мистецтв Харківської міської ради».

Лебеденко В. Вивчення впливу поліфенольних сполук ізюму, кураги та чорносливу на поведінку щурів за умов гострого стресу (10 кл., Кадетський корпус). Науковий керівник: Загайко Андрій Леонідович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біологічної хімії Національного фармацевтичного університету;Ложкіна Людмила Віталіївна, учитель біології вищої категорії Державної гімназії-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус».

Маркевич М. А. Програма для розпізнавання об’єктів. (11 кл., ХЗОШ № 5) Науковий керівник: Галуза Олексій Анатолійович, доктор фізико-математичних наук, доцент.

Морозова М. М.Ступінь впливу генетичних та зовнішніх факторів на розвиток ожиріння у людей. . (11 кл., ХЗОШ № 5) Науковий керівник: Каліновська Катерина Михайлівна, учитель біології ХЗОШ№5.

Птушкін М. Застосування неньютонівскої рідини (Кадетський корпус). Науковий керівник: Малькова Ю. Д.

Радіонов Ю. В. Дослідження спектра пропускання ультрафіолетового випромінювання сонцезахисними лінзами (11 кл., ХЗОШ № 37). Науковий керівник: Бондаренко Ольга Володимирівна.

Федотов О. М. Програма для дослідження руху тіл в полі тяжіння (10 кл., ХГ № 55). Науковий керівник: Мігунов Володимир Лаврентійович, методист комунального закладу «Школа мистецтв Харківської міської ради».

Ширякін Д. Біомаса-альтернативне джерело енергії (Кадетський корпус). Науковий керівник: Чищева О. В.

Кочерга М. О. Перші кроки до енергозбереження у Лозівському НВК № 10 «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» (10 кл., Лозівського НВК № 10)

Кувічка М. Є. Механічні властивості пластичних мас (10 кл. ХГ №144). Науковий керівник: Севастьян О. Ю., вчитель фізики ХГ №144.

Малєєва Анастасія Валеріївна Вплив рівня освітленості на фотохімічні процеси й на приріст фітомаси проса звичайного й тагетесу прямостоячого (10 кл. ХЗОШ №153). Науковий керівник: Литвин Наталія Андріївна, вчитель хімії ХЗОШ №153.

Моренець Н.О. Фотокаталітична нейтралізація органічних забрудників (9 кл. Роганської гімназії). Наукові керівники: Козуб П. А., директор ПФ «СІТ», доц. каф. ХТНР, К та Е, НТУ «ХПІ», к.т.н.;Солод Ольга Олексіївна, учитель хімії Роганської гімназії.

Шеломкова А. Ю., Вплив фізико-хімічних факторів на властивості води (9 кл. Роганської гімназії). Наукові керівники: Козуб Павло Анатолійович, директор ПФ «СІТ», доц. каф. ХТНР, К та Е, НТУ «ХПІ», к.т.н.; Солод Ольга Олексіївна, учитель хімії Роганської гімназії

Куркін А.О. Резонансний трансформатор тесла, як навчальний пристрій (10 кл., «Лєствіца»). Науковий керівник: Мігунов В. Л., методист комунального закладу «Школа мистецтв Харківської міської ради».

Програма (.pdf)

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.