Електронний варіант книги «Історія Візантії. Вступ до візантиністики»

 

Кафедра на facebook

На низці файлообмінних ресурсів з’явився електронний варіант книги

Історія Візантії. Вступ до візантиністики
/ За ред. С.Б.Сорочана і Л.В.Войтовича. – Львів: Видавництво «Апріорі», 2011. – 880 с.: іл.

Книга доступна у форматах .pdf і .djvu (з обкладинкою і вкладишем з картами) за посиланнями:

У форматі .pdf без карт і обкладинки за посиланнями:

Рецензії, відгуки, огляди, анотації

Могаричев Ю. М. Аннотация: Історія Візантії. Вступ до візантиністики. Учебник; Сорочан С.Б. Византия. Парадигмы быта, сознания и культуры. Учебное пособие // Византийский Временник. – 2012. – Т. 71 (96). – С. 344–345.

Болгов Н., Болгова А. Возрождая традиции: новый университетский учебник по истории Византии // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – 2012. – Вип. 106. – Серія: Історичні науки. – № 9. – С. 82-83.

Роменський О. О. Візантія і Русь в українському вимірі / О. О. Роменський // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2012 – № 1006. – Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки». – Вип. 15. – С. 141–150.

Акишин С. Ю. Рецензия на книгу: Войтович Л. В., Домановський А. М., Козак Н. Б., Лильо І. М., Мельник М. М., Сорочан С. Б., Файда О. В. Історія Візантії. Вступ до візантиністики / За ред. С. Б. Сорочана і Л. В. Войтовича. — Львів: Видавництво «Апріорі», 2011. — 880 с.: іл. // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. – 2012. – Вып. 1 (3). – С. 318–320.

Лиман С.И. В цветах порфиры и «греческого огня»: летопись растерзанного величия / С.И. Лиман // Методичний вісник історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 10. – С. 136–142.

Костянтин Левін (блог Litteralis). Рецензія на книгу: Історія Візантії. Вступ до візантиністики

Пархоменко М., Ткачеко О. Об’єднані Візантією в книгарні «Є»
опубліковано у: Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць. – 2012. – Вип. 15. – С. 263–268.

Ватуляк Софія. Відроджуючи Візантію: спільна праця харківських та львівських науковців // Каменяр. – № 9. – Грудень 2011 р. – С. 11.

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.