IX щорічний Турнір ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΟΙ (Грецькі агони)

 

Кафедра на facebook

2f248729e3c

26 травня 2015 р. доцент О. А. Ручинська провела на історичному факультеті практичний семінар з давньогрецької мови «IX щорічний Турнір ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΟΙ (Грецькі агони)».

В Турнірі приймали участь студенти III–V курсів, які спеціалізуються по кафедрі історії стародавнього світу та середніх віків (III курс — Бадло А., Заиковський С., Коновалова Т., Машкина А., Чернышов Є.; збірна команда IV–V курсів: Батіна Є. (IV курс), Коваленко Д. (IV курс), Походнякова А. (IV курс), Яцина А. (V курс), Литовченко А. (пошукач). Мета практичного семінару – популяризація знань з давньогрецької мови серед студентів історичного факультету.

Студенти, що займаються проблемами античної та середньовічної історії, традиційно вивчають основи давньогрецької мови (викладач –доц. О. А. Ручинська). Ця стародавня мова відноситься до сім’ї індоєвропейських мов, і виявляє близькість до найдавніших її представників, зокрема, до латинської мови, а також до мов романських, германських, слов’янських та інших. Це робить вивчення давньогрецької мови необхідним не тільки для читання літературних та інших античних текстів на мові оригіналу, але і, як універсальну модель мови, найважливішим методологічним засобом лінгвістичної підготовки фахівців-істориків (особливо в галузі античної та візантійської історії).

00024f0294a6aa4e689a4de9edff9c5f

В ході турніру студенти показали свої знання граматичного матеріалу, уміння прямого перекладу невеликих уривків оригінальних текстів античних авторів, навички грамотного читання і граматичного розбору таких текстів, розуміння особливостей Рейхлінової та Еразмової систем вимови, знання давньогрецьких прислів’їв, приказок та крилатих виразів. Всі ці знання, уміння і навички студенти можуть використовувати при написанні курсових, бакалаврських, магістерських робіт, в своїй науковій роботі.

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.