Науковий семінар «Війни та військові протистояння у контексті античної та середньовічної епох» (20 квітня 2021 р.)

 

Кафедра на facebook

20 квітня 2021 року відбувся науковий семінар молодих вченихкафедри історії стародавнього світу та середніх віків «Війни та військові протистояння у контексті античної та середньовічної епох». Семінар проходив дистанційно на платформі Zoom.

Керівник семінару – к.і.н., доцент кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Оксана Анатоліївна Ручинська.

Члени оргкомітету — Хижняк І. (IV курс), Демиденко А. (III курс).

На науковому семінарі було представлено п’ять доповідей студентів II-IV курсів бакалаврату історичного факультету.

Фото 1. Семінар

Перша доповідь студента II курсу Георгія Бузіашвілі була присвячена «Альбігойському хрестовому походу».Доповідач детально розглянув культурні особливості альбігойців, причини та привід походу. Г. Бузіашвілі зробив акцент на унікальності військової кампанії альбігойців та наголосив на досить незначній кількості їх військових зіткнень.

Фото 2. Семінар

З другою доповіддю «Особливості взаємодії кавалерії з іншими родами військ у Священній Римській імперії наприкінці XV — у середині XVII ст.» виступив студентIV курсу Володимир Гурко. В. Гурко звернув увагу на те, що вивчення процесу розвитку кінноти та артилеріїу Священній Римській імперіїзазначеного періоду є малодослідженим.

Фото 3. Семінар

Наступна доповідь — «Образ «Чужого» у листуванні вчених ромеїв під час візантійсько-турецького військового зіткнення кінця XІV століття» — студент III курсу Кирило Івлєв. Під час своєї доповіді студент проаналізував вплив османської агресії проти Візантії на формування опозиції «Свій-Чужий» у колах освіченихромеїв. Так, візантійці, які мислили свою культуру як «вищу», у порівнянні з культурою османів-кочовиків, активно використовували по відношенню до останніх поняття ὁ βάρβᾰρος (чужий).

Фото 4. Семінар

З четвертою доповіддю «Військова справа слов’ян у VIVIIст. та проблема аварського впливу» виступив студент IVкурсу Олег Лавриненко. Доповідач підкреслив, що в означений періодслов’яни переважно використовували тактику стрімкого нападу із засідок, уникаючи битв на відритому просторі. Чинниками, які серйозно вплинули на розвиток військової справи слов’ян було визначено аварський вплив та перехід слов’ян до вождівства.

Фото 5. Семінар

П’ята, заключна, доповідь студентаIVкурсу Олександра Строя«Еволюції військово-стратегічних планів правителів Пальміри у другій половині 260-х – на початку 270-х рр.» стосувалася причин стрімких військових успіхів, які сприяли укріпленню позиційОдената у східних провінціях Риму, однією з яких було створення міцної тилової бази на Сході, захищеної від зовнішніх загроз. Доповідачзазначив особливості військової компанії Пальміри, що призвели до втрати контролю над Сходом.

Фото 6. Семінар

Науковий семінар відбувався у дистанційному форматі, але це ніяким чином не вплинуло навиступи доповідачів та їх бурхливе обговорення. На семінарі були присутні студенти різних курсів та кафедрісторичного факультету, а також вільні слухачі, які цікавляться військовою історією античної та середньовічної епох.

Кожен з доповідачів отримав сертифікат за участь у роботі наукового семінару.

Щиро дякуємо доповідачам за ґрунтовні доповіді
та усім присутнім за жваві і плідні дискусії!

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.