Круглий стіл «МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ ЛАВРОВСЬКИЙ (3.12.1825 – 30.09.1899) – НАУКОВЕЦЬ, ПЕДАГОГ, ДИРЕКТОР (ДО 195-ЛІТТЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)» (17 грудня 2020 р.)

 

Кафедра на facebook

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА
ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ЦЕНТР УКРАЇНСЬКИХ СТУДІЙ ІМЕНІ Д. І. БАГАЛІЯ
ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ІСТОРІЇ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ ТА СЕРЕДНІХ ВІКІВ
НІЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИКОЛИ ГОГОЛЯ
ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА
ІМЕНІ М. С. ГРУШЕВСЬКОГО НАН УКРАЇНИ

Круглий стіл
МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ ЛАВРОВСЬКИЙ (3.12.1825 – 30.09.1899) –
НАУКОВЕЦЬ, ПЕДАГОГ, ДИРЕКТОР
(ДО 195-ЛІТТЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

17 грудня (четвер) 2020 р.
Харків

Порядок роботи круглого столу

Початок роботи: 14.00

Регламент роботи: доповідь – до 15 хвилин

Відкриття круглого столу
14.00 – 14.30
Центр українських студій імені Д. І. Багалія, ауд. 487

Вітальні слова

Самойленко Олександр Григорович, ректор Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, кандидат історичних наук, доцент
Сорочан Сергій Борисович
, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії стародавнього світу та середніх віків
Чугуй Тарас Олексійович, кандидат історичних наук, директор Центру українських студій імені Д. І. Багалія

Доповіді

Морозов Олександр Сергійович,
директор Бібліотеки імені Академіка М. О. Лавровського та Музею рідкісної книги Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

М. О. Лавровський – бібліофіл: діяльність директора Ніжинського історико-філологічного інституту кн. О. Безбородька в напрямку реорганізації бібліотеки

Ціватий Вячеслав Григорович,
кандидат історичних наук, доцент, Заслужений працівник освіти України. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри історії світового українства
Інституціональна біографістика: тартуський період життя й діяльності Миколи Лавровського (1825–1899) (темпоральний дискурс)

Абашнік Володимир Олексійович,
доктор філософських наук, професор кафедри теоретичної і практичної філософії імені професора Й. Б. Шада, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Микола Олексійович Лавровський (1825–1899) як дослідник філософського шляху Й. Б.Шада

Гордієнко Дмитро Сергійович,
Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, старший науковий співробітник, кандидат історичних наук

Микола Лавровський та розвиток класичної філології в Історико-філологічному інституті князя Безбородька

Домановська Марина Євгенівна,
кандидат історичних наук, Центр українських студій імені Д. І. Багалія, філософський ф-т, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Візантія і Русь в дослідженнях Миколи Лавровського

Домановський Андрій Миколайович,
кандидат історичних наук, кафедра історії стародавнього світу та середніх віків, кафедра українознавства, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

«Аще придуть Русь бес купли…»: Микола Лавровський як перекладач та інтерпретатор русько-візантійських торговельних договорів Х ст.

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.