Звіт про засідання студентського наукового гуртка “AD FONTES!” 27 вересня 2019 р.

 

Кафедра на facebook

27 вересня 2019 року відбулося перше у новому навчальному році засідання студентського наукового гуртка кафедри історії стародавнього світу та середніх віків ADFONTES!”.

Куратор гуртка – к.і.н., доцент кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Оксана Анатоліївна Ручинська.

    Старости – Протасова А. (Vкурс), Хижняк І. (IIIкурс)

1

Під час засідання було заслухано дві доповіді.

З першою доповіддю, присвяченою «Проблемі ісихазму в творіннях Святих отців» виступив студент IIIкурсу Євгеній Кузьменко. В ній було проаналізовано історію появи та основні етапи розвиткуісихазму (практика Ісусової молитви, яка полягає у її безперервному повторенні),а також його безпосередній вплив на ромейське суспільство. Доповідь викликала жвавий інтерес аудиторії та спричинила дискусію з приводу того, чи дійсно вчення ісихазму зумовило розкол у візантійському суспільстві.

2

З темою «Дакійська війна Доміціана: перемога чи поразка Риму» виступив студент IIIкурсу Олександр Строй. У своїй доповіді студент проаналізував причини та хід війни імператора Доміціана з даками і спробував визначитирезультати цієї війни для Римської імперії. Виступ зацікавив аудиторію і доповідачу поставили ряд питань з приводу римських військових спеціалістів у Дакії та питання про хронологію даного конфлікту.

3

Гурток відвідали представники різних курсів та кафедр, загалом 20 осіб. Також був присутній к.і.н., доц. кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Андрій Миколайович Домановський, який брав активну участь в дискусіях.

Засідання завершилось обговоренням доповідей та дискусійних моментів, які виникали під час виступів доповідачів.

4

Щиро дякуємо доповідачам та усім присутнім!

5

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.