Програма ІІІ Читань пам’яті професора Володимира Івановича Кадєєва «АНТИЧНИЙ СВIТ ТА СЕРЕДНI ВIКИ» (Харків, 21 червня 2019 р.)

 

Кафедра на facebook

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені В. Н. КАРАЗІНА
Історичний факультет
Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків

ХАРКІВСЬКЕ ІСТОРИКО­АРХЕОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО

  poster

Програма

ІІІ Читань пам’яті
професора Володимира Івановича Кадєєва

АНТИЧНИЙ СВIТ ТА СЕРЕДНI ВIКИ

21 червня 2019 року

Завантажити програму (.pdf)

 м. Харків пл. Свободи 4,

ХНУ імені В. Н. Каразіна, історичний факультет

(головний корпус, 5 поверх)

Розклад роботи конференції:

21 червня (п’ятниця)

9:00—10:00 — Реєстрація учасників (аудиторія 5–58)

10:00–11:00 — Пленарне засідання

11:00–11:30 — Кава-брейк

11:30–13:00 — Робота секцій

13:00–14:00 — Обід

14:00–15:30 — Робота секцій

15:30–16:00 — Кава-брейк

16:00  —   Заключне пленарне засідання

Регламент работи

На пленарному засіданні: доповідь до 20 хвилин;  виступ до 10 хвилин.

Регламент роботи секцій встановлюється за домовленістю учасників.

 

Робочі мови конференції

— українська; — російська; — англійська.

ІІІ Читання проводяться

Історичний факультет, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, м. Харків

Телефони: +38-057-707-54-66 (деканат факультету); +38-057-707-53-37 (кафедра історії стародавнього світу та середніх віків).

10:00–11:00

Пленарне засідання
(аудиторія 5–58)

Вітальне слово до учасників конференції.

Доповіді:

Боднарюк Б. М., Сандуляк І. Г. (Чернівці). Траянова Дакія та Нижня Мезія на зламі епох: від едикту Авреліана до початку Великого переселення народів (271–375 рр.)

Литовченко С. Д. (Харьков). Создание римской провинции Сирия: внешнеполитический аспект

Лиман С. И. (Харьков). История Франкского государства в курсе лекций профессора Харьковского университета М. М. Лунина

11:30–15:30

Робота секцій

IСТОРIЯ АНТИЧНОI ДЕРЖАВИ I СУСПIЛЬСТВА
(аудиторія 5–62)

Керівник секції І. П. Сергєєв. Секретар  А. С. Походнякова

Гуменний В. Л. (Львів). Парфянські кампанії доби Северів та офіційна пропаганда Римської імперії наприкінці ІІ — на початку ІІІ ст. н. е.

Нефедов К. Ю. (Харьков). О возникновении культа Александра Македонского в греческих городах

Ручинская О. А. (Харьков). Особенности эвергетии в Северном Причерноморье (VI в. до н. э. — IV в. н. э.)

Сергеев  И. П. (Харьков). Об обязанностях римского quaestor urbanus в эпоху Республики

Тарасюк Я. І. (Дрогобич). Германська війна Александра Севера

Токарев А. Н. (Харьков). К вопросу о награждении М. Кальпурния Фламмы осадным венком

Янко А. Л. (Полтава). Tabula Cortonensis — уявний ключ до етруської мови

IСТОРIЯ СЕРЕДНIХ ВIКIВ I ВIЗАНТII
(аудиторія 5–60)

Керівник секції С. Б. Сорочан. Секретар А. М. Домановський

Домановський А. М. (Харків). «Справедлива ціна» у ранньосередньовічній Візантії: засади «чесної торгівлі» за уявленнями ромеїв

Кариков С. А. (Харьков). Саксонские евангелические уставы 20–40-х гг. XVI в. как основа конфессиональных преобразований

Качинська Е. Е. (Вроцлав). Мартиріон (?) з візантійського архітектурного комплексу на березі озера Кючюкчекмедже. Спроба інтерпретації в світлі сучасного стану досліджень

Мосякіна Т. В. (Київ). Образ церкви у творчості Гільдеґарди Бінгенської

Синица М. М. (Белгород). Иоанн Лид и личная жизнь ранневизантийского чиновника

Сорочан С. Б. (Харьков). Щодо датування та інтерпретації комплексу Уваровської базиліки візантійського Херсону

Циватый В. Г. (Киев). Европейская дипломатия в ментальном восприятии английского общества эпохи Средневековья

Яшна О. С. (Київ). Торговельні контакти населення Мангуп-Кале в V ст. (за матеріалами тарної кераміки)

Szymański K. K. (Wrocław). St. Theodore’s cult centers in Constantinople’s Hinterland. Old conceptions and new discoveries

ПРОБЛЕМИ ДАВНЬОI
ТА СЕРЕДНЬОВIЧНОI АРХЕОЛОГІЇ

(аудиторія 5–53)

Керівник секції С. В. Д’ячков. Секретар В. В. Котенко

Аксёнов В. С. (Харьков). Новые данные о византийско-крымском влиянии на салтовское население бассейна Северского Донца

Дьячков С. В. (Харьков). О портовом водохранилище крепости Чембало в XIV—XV вв.

Колода В. В. (Харьков). Зерновая яма со следами культовой деятельности на городище Мохнач

Котенко В. В. (Опішня). До питання про художнє оформлення столового посуду в Херсонесі Таврійському в елліністичний час

Шевченко Т. М. (Київ). Гібридні теракоти: нетипові погруддя-фіміатерії в Ольвії

16:00

Заключне пленарне засідання

  1. Звіт керівників секцій.
  2. Підведення підсумків конференції.

16:30

Наукові екскурсії до Музею археології ХНУ або Музею історії ХНУ
(за вибором учасників)

Завантажити програму (.pdf)

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.