Другий круглий стіл циклу «Візантія після Візантії»

 

Кафедра на facebook

20150520182010_7f137a3c9de258

У Каразінському університеті з ініціативи Центру українських студій імені Д. І. Багалія та доцента кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Андрія Домановського відбувся другий круглий стіл циклу «Візантія після Візантії», у якому взяли участь представники юридичного, історичного, філософського факультетів університету.

Доповідачі звернули увагу на проблеми культурних впливів Візантійської держави на теперішню українську й світову спільноту, зокрема було наголошено на візантійських мотивах у творчості митців стрит-арту, серед яких Фотіс Кондаглу, Сергій Радкевич, Сімон Сіладіс, Фікос та Тeck, а також актуальності культурного коду минулого для юридичних та фізичних осіб, що виявляється в апелюванні до назви «Візантія» як символу держави з розвинутою системою права, а також імені імператора Юстиніана як новатора у сфері кодифікації правових норм. Серед обговорюваних проблем також відзначено особливості сучасних рецепцій візантійського до українського, відмінності російського та українського сприйняття образу Візантії, специфіку інтерпретації образу «імперії» в сучасному інформаційно-культурному просторі.

«Вплив Візантії на українську культуру та історію важко перебільшити: східні слов’яни щонайменше з ІХ століття мали тісні зв’язки з візантійською цивілізацією, що призвело до зростання ролі цієї держави в розвитку української історії. Зважаючи на це, можна сказати, що без візантинознавства неможливим є існування українознавства. Спадок Візантії простежується в усіх сучасних сферах — від побутової до культурно-соціальної й ментальної», — зауважив Андрій Домановський.

Презентовані результати досліджень ввійдуть до складу публікаційвидавничого проекту «„Візантійщина“: візантійський цивілізаційний спадок у Центрально-Східній Європі», організованого Програмою східноукраїнських студій імені Ковальських.

URL

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.