Звіт про засідання студентського наукового гуртка “AD FONTES!” 27 жовтня 2017 р.

 

Кафедра на facebook

27 жовтня 2017 року відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка кафедри історії стародавнього світу та середніх віків «ADFONTES, темою якого було «Роль особистості в період античності».

Куратор гуртка —  к.і.н., доценткафедри історії стародавнього світу та середніх віків Оксана Анатоліївна Ручинська.

Староста – Протасова Альона (ІІІ курс).

Зі вступним словом засідання відкрила куратор гуртка к.і.н, О. А. Ручинська, де відзначила, що вивчення ролі особистості як в античній,так і у світовій історії загалом, на сучасному етапі є магістральним напрямком історичних досліджень та часто викликає різноманітні дискусії серед відомих істориків. Дослідження молодих науковців можуть надати новий імпульс та прояснити деякі досі не визначені в античні історії проблемні питання.

1

Під час засідання було заслухано дві доповіді.

З першою доповіддю «Личностный фактор в политикеимператораКлавдия» виступив студент ІІІ курсу – Чепурний Сергій, де проаналізував слабкі та сильні сторони особистості римського імператора Клавдія. Тема породила серед аудиторії низку питань, що викликали цілу дискусію. Зокрема, досить цікаво постало питань про те, як Клавдій, будучи людиною зі слабким характером, зміг успішно керувати державою. Відповіді на поставлені питання допомогли доповідачу доповнити свою доповідь, а дискусія визначилаколо не розглянутих питань цієї теми, що допоможе молодому досліднику в подальшому вивченні особистості римського імператора Клавдія.

2

«ЛичностьГиппократа и развитиедревнегреческоймедицины с сер. V– до конца IV вв. до н.э.» — такою була тема другої доповіді, з якоювиступила студентка V курсу Мамонтова Катерина. В цій доповіді були висвітленні такі проблеми як: особистість самого Гіппократа  та його роль в розвитку медицини, передусім в у сфері психіатрії, зачинателем якої був сам давньогрецький лікар. Тема викликала ряд питань, зокрема – питання про взаємовідносини Гіппократа з сучасними йому медиками, про спадщину Гіппократа в працях його наступників –гіппократиків та про методи медичних досліджень давньогрецького лікаря.

3

Загальна кількість присутніх на засіданні – 25 чоловік, серед яких студенти І, ІІ, ІІІ та V курсів, що спеціалізуються по кафедрі історії стародавнього світу та середніх віків та представники інших кафедр. Засідання відвідали також студенти заочного відділення історичного факультету та хімічного факультету нашого університету. В дискусії під час засідання приймав участьк.і.н., доцент кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Олексій Павлович Мартемьянов.

4

На кінець засідання куратором та старостою були підбиті підсумки. Зокрема, О. А. Ручинська відзначила, що засідання загалом пройшло успішно та породило жваву дискусію. Також, куратор закцентувала увагу на головних аспектах успішної доповіді, а саме — наявності чітко поставленої мети доповіді, огляду джерел та історіографії, структурованості та логічності викладуматеріалу, що є дуже цінним для студентів І та ІІ курсів, які в майбутньому можуть випробувати себе в ролі доповідача.

Староста анонсувала наступне засідання, яке відбудеться в кінці листопада й буде присвячене проблемам релігії в період античності та середньовіччя, а також повідомила про підготовку до історичного турніру, присвяченого античній культурі, який планується на кінець грудня, та запросила всіх бажаючих залучитися до нього в якості не лише учасників, але й глядачів.

Запрошуємо всіх бажаючих на листопадове засідання!

5

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.