«Βασιλεία Ῥωμαίων: ментальные коды византийской цивилизации» (заседание студенческого научного кружка «AD FONTES!») (24.10.2014)

 

Кафедра на facebook

poster2

Заседание студенческого научного кружка
кафедры истории древнего мира и средних веков
«AD FONTES!»
состоится 24 октября 2014 г. в 13:30 (ауд. V-52)

 «Βασιλεία Ῥωμαίων: ментальные коды византийской цивилизации»

Темы докладов

Дудченко Д. «De die in diem (на основі археологічних матеріалів Херсонеса)»

Сыровацкий П. «Страх Божий и страхи человеческие: тревоги и фобии ромеев»

Пецко А. «Візантія: Посмертне життя і “Високе шиття”»

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.