Мартин Лютер. Жить и возвещать дела Господни / Составление, редакция, перевод с немецкого сочинений Мартина Лютера, предисловие, послесловие и комментарии Ю. А. Голубкина. – Харьков: Майдан, 2001. – 391 с.

 

Кафедра на facebook

 luter

Книга містить перші переклади російською мовою чотирьох творів видатного німецького реформатора Мартіна Лютера («Малий Катехізис», «Великий Катехізис», «Шмалькальденські статті», «Послання про переклад»), передмову, післямову та коментар. Виконання цієї складної роботи потребувало грунтовного знання німецької мови XVI ст., протестантської теології та історії Німеччини. Книгу підготував спеціаліст з історії Німеччини, відомий перекладач Ю.О. Голубкін. Його книга «Время молчания прошло» (Харьков: «Око», 1992) витримала 6 видань (2 – у Харкові, 2 – у Москві, 2 – у Санкт-Петербурзі), транслювалася радіостанцією «Deutsche Welle» («Німецька волна» та радіостанцією «Благовіст»; переклад книги «Хорошего держитесь» видавався два рази, переклад книги Г. Фауселя «Мартин Лютер. Жизнь и дело» (т. І-ІІ), крім видання у Харкові, з’явився в Інтернеті. Всі ці роботи були виконані Ю.О. Голубкіним на замовлення впливової міжнародної організації «Мартін-Лютер-Бунд» (ФРН, м. Ерланген).

Робота «Жить и возвещать дела Господни» зразу ж після її виходу у світ стала користуватись великим попитом серед членів лютеранських громад у країнах СНД та у Німеччині, учнів духовних шкіл, студентів та широкого кола читачів. А все це, безумовно, підсилює міжнародний вплив України як цивілізованої держави, яка піклується про світові культурні цінності.

Зміст

Предисловие………………………………..9

Мартин Лютер. Малый Катехизис ………………………………..15

[Предисловие] ………………………………..17

Первая основополагающая часть: Десять заповедей ………………………………..23

Вторая основополагающая часть: Вера ………………………………..27

Третья основополагающая часть: [Молитва Господня] Отче наш ………………………………..29

Четвертая основополагающая часть: Таинство Святого Крещения ………………………………..34

Пятая основополагающая часть: Таинство Алтаря [или Святое Причастие] ………………………………..36

О власти ключей и об исповеди ………………………………..37

Молитвы ………………………………..40

Домашняя скрижаль ………………………………..42

Чин обручения ([образец] для недостаточно подготовленных пасторов) ………………………………..45

Чин Крещения, переведенный на немецкий язык и переработанный заново ………………………………..51

Мартин Лютер. Большой катехизис ………………………………..57

Предисловие Мартина Лютера, адресованное пасторам и проповедникам ………………………………..59

Предисловие, адресованное каждому ………………………………..66

Первая часть: О Заповедях [Божьих] ………………………………..71

Первая Заповедь ………………………………..71

Вторая Заповедь ………………………………..83

Третья Заповедь ………………………………..91

Четвертая Заповедь ………………………………..98

Пятая Заповедь ………………………………..116

Шестая Заповедь ………………………………..123

Седьмая Заповедь ………………………………..129

Восьмая Заповедь ………………………………..138

Девятая и десятая Заповеди ………………………………..149

Заключение Десяти Заповедей ………………………………..155

Вторая часть: О вере ………………………………..163

Первый член [Символа Веры] ………………………………..164

Второй член [Символа Веры] ………………………………..168

Третий член [Символа Веры] ………………………………..171

Заключение трех членов [Символа] Веры ………………………………..178

Третья часть: Отче наш ………………………………..181

Введение ………………………………..181

Первое прошение ………………………………..189

Второе прошение ………………………………..193

Третье прошение ………………………………..196

Четвертое прошение ………………………………..200

Пятое прошение ………………………………..204

Шестое прошение ………………………………..207

Последнее прошение ………………………………..211

Четвертая часть: О Крещении ………………………………..214

Пятая часть: О Таинстве Алтаря, [или] о СВятом Причастии ………………………………..233

Краткое увещевание к исповеди ………………………………..254

Мартин Лютер. Послание о переводе ………………………………..263

Мартин Лютер. Шмалькальденские статьи ………………………………..283

Предисловие доктора Мартина Лютера ………………………………..285

Первая часть, трактующая высокие статьи о Божьем Величии ………………………………..291

Вторая часть, трактующая статьи о служении и деянии Иисуса Христа (или о нашем спасении) ………………………………..292

Первая, главная статья: О святости во Христе, которая подготавливается верой ………………………………..292

Вторая статья: О жертвенной мессе и о том, что ей сопутствует ………………………………..293

Третья статья: о предназначении штифтов и монастырей ………………………………..302

Четвертая статья: о положении папства ………………………………..303

Третья часть, в которой идет речь о статьях, касающихся греха и покаяния, закона и Евангелия, Церкви и Таинств, священства и добрых дел ………………………………..309

О грехе ………………………………..309

О законе ………………………………..311

О покаянии ………………………………..312

О Евангелии ………………………………..323

О Крещении ………………………………..323

О Таинстве Алтаря ………………………………..324

О ключах ………………………………..325

Об исповеди ………………………………..326

Об отлучении ………………………………..329

О посвящении [во священники] и призывании [проповедников] ………………………………..330

О браке священников ………………………………..331

О Церкви ………………………………..331

О том, как стать оправданным перед Богом, и о добрых делах ………………………………..332

О монашеских обетах ………………………………..333

О человеческих установлениях ………………………………..333

Заключительное слово и добавление ………………………………..334

Ю. А. Голубкин. Послесловие ………………………………..335

Примечания ………………………………..351

Указатель имен ………………………………..389

Список сокращений ………………………………..391

 

1 Comments

  1. […] Лютер М. Жить и возвещать дела Господни / Мартин Лютер ; … […]

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.