Дисертації

 

Кафедра на facebook

Дисертації докторантів, аспірантів і здобувачів кафедри

Роменський О. О. Русь у зовнішній політиці Візантії в останній чверті Х ст. (13.03.2015)

Сорочан К. С. Продовольство, сировина і реміснича продукція у Візантії IV–IX ст.: професійна спеціалізація у виробництві та торгівлі (13.03.2015)

Грибанов Д. В. Поліс на ранньоспартокідівському Боспорі (438–303 рр. до н. е.): адміністративний та соціально-правовий устрій (29.03.2013)

Михаліцин П. Є. Літературна спадщина Григорія Назіанзина як ранньовізантійський культурно-історичний феномен (за матеріалами трагедії «Стражденний Христос») (21.12.2012)

Янко А. Л. Соціально-політична організація етрусків (VIII–III ст. до н. е.) (9.11.2012)

Пастушенко А. О. Англійське каперство другої половини XVI століття: структури повсякденності (6.04.2012)

Селевко Ю. П. Соціально-правове та майнове становище жінок у Римській Республіці (V–I ст. до н. е.) (28.10.2011)

Акімов О. Б. Суспільство римської провінції Дакії у ІІ–ІІІ ст. н. е.: структура та соціальні відносини (10.02.2011)

Фомін М. В. Поховальна традиція та обряд у візантійському Херсоні (IV–X ст.) (12.03.2010)

Токарев А. М. Витоки та становлення офіційної ідеології принципату Імператора Цезаря Августа (12.02.2010)

Латишева О. В. Християнська Церква та релігійне життя у візантійському Херсоні (VI–X ст.) (29.05.2009)

Домановський А. М. Державний контроль та регулювання торгівлі у Візантії IV–IX ст. (23.03.2007)

Каріков С. А. Реформація і становлення Євангелічної Церкви та школи у Брауншвейзі (1517–1555 рр.) (3.03.2006)

Сергєєв І. П. Соціально-політичний розвиток Римської імперії в ІІІ столітті н. е. (26.03.2004)

Бардола К. Ю. Система оподаткування Візантії IV–IX ст. (18.12.2003)

Литовченко С. Д. Римсько-вірменські відносини в І ст. до н. е. – на початку І ст. н. е. (18.12.2003)

Нефедов К. Ю. Культ правителя в епоху раннього еллінізму (323–281 рр. до н. е.) (26.06.2001)

Сорочан С. Б. Торгівля у Візантії IV–IX віків. Структура і організація механізмів обміну (23.10.1998)

Монева С. Г. Публичное слово и Афинская демократия. – 1998 г. Защита в ХГУ – Научный руководитель В. И. Кадеев.

Ручинская О. А. Общественная жизнь в античных городах Северного и Западного Причерноморья (социально-культурный аспект). – 1996 г. Защита в Днепропетровском госуниверситете. – Научный руководитель В. И. Кадеев.

Лиман С. И. Медиевистика в Украине в конце XIX – нач. ХХ вв. – 1994 г. Защита в Днепропетровском госуниверситете. – Научный руководитель А. И. Митряев.

Мартемьянов А. П. Сельское хозяйство и аграрные отношения в Нижней Мезии и Фракии в первых веках н.э. – 1990 г. Защита в ХГУ – Научный руководитель В. И. Кадеев.

Гаврюшенко А. А. Филипп Меланхтон: гуманист и реформатор (1517–1524 гг.). – 1988 г. – Научные руководители Ю. А. Голубкин, В. И. Кадеев.

Дьячков С. В. Особенности социально-политического развития античных государств Северного Причерноморья в I–III веках н.э. – 1987 г. Защита в ХГУ – Научный руководитель В. И. Кадеев.

Шмалько А. В. Римская политика в Южном Причерноморье в I веке н.э. – 1985 г. Защита в ХГУ – Научный руководитель В. И. Кадеев.

Дятлов В. А. Реформационное движение в городах Саксонии и Тюрингии в 1521–1524 гг. – 1983 г. Защита в ХГУ – Научные руководители Ю. А. Голубкин, В. И. Кадеев.

Сергеев И. П. Гражданская война 193–197 гг. в Риме. – 1982 г. Защита в ХГУ – Научный руководитель В. И. Кадеев.

Сорочан С. Б. Торговля Херсонеса Таврического в I в. до н. э. – V в. н. э. – 1981 г. Защита в МГУ – Научный руководитель В. И. Кадеев.

Мещеряков В. Ф. Религия и культы Херсонеса Таврического в I–IV веках н.э. – 1980 г. Защита в МГУ. – Научный руководитель В. И. Кадеев.

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.