Войтович Л.В., Домановський А.М., Козак Н.Б., Лильо І.М., Мельник М.М., Сорочан С.Б., Файда О.В. Історія Візантії. Вступ до візантиністики / За ред. С.Б.Сорочана і Л.В.Войтовича. – Львів: Видавництво «Апріорі», 2011. – 880 с.: іл.

 

Кафедра на facebook

byz

Візантія була не тільки багатонаціональною державою, а країною, яка мала величезний вплив на цілий ряд культур – на південноіталійську, сирійську, вірменську, південнослов’янську і східнослов’янську. І на східнослов’янську вона мала вплив від – уявіть собі! – ІХ і до XVIII століття. Під візантійським впливом перебувала Русь-Україна, цього ж впливу зазнали Петро Могила та Епифаній Славинецький, і навіть – хоч він цього не знав, бо думав, що він є під польським впливом, – гетьман Мазепа. Отже, в цьому розрізі я україніст, і може, це моя перспектива. Мені дає певну перевагу над іншими україністами те, що я бачу речі в загальній перспективі…

Ігор Шевченко

Підручник висвітлює історію виникнення, розвитку, розквіту і падіння Візантійської імперії, формування візантійської співдружності націй, історію візантійської церкви, культури та мистецтва, економіку, щоденне життя і менталітет візантійців. Окрему увагу приділено зв’язкам Русі та Візантії.

Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів гуманітарних напрямів та широкого кола читачів.

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (лист МОН України № 1/11–6679 від 20.07.2010)

 Друкується за ухвалами Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка від 29 жовтня 2009 р. та Вченої ради Харківського національного університету імені Василя Каразіна від 30 жовтня 2009 р.

ЗМІСТ

Передмова (С. Сорочан, Л. Войтович) ………………………………………………..7

Розділ I. Рання доба (IV–VI ст.)

§ 1. «Другий Рим» (С. Сорочан, А. Домановський) ……………………………..22
§ 2. Запоруки успіху (А. Домановський, О. Файда) ……………………………..67
§ 3. Imperium Christianum (О. Файда) …………………………………………………94
§ 4. Втрати і заколоти (С. Сорочан, А. Домановський) ………………………..122
§ 5. Нова еманація (Н.Козак) ……………………………………………………………140

Розділ IІ. Від античності до середньовіччя (VII–IX ст.)

§ 6. Перевтілення Ромейської держави
(С. Сорочан, А. Домановський) …………………………………………………….164
§ 7. Століття змін (С. Сорочан, А. Домановський) ………………………………185
§ 8. «Золоті століття» візантійського села
(А. Домановський, С. Сорочан) …………………………………………………….208
§ 9. Дві знаті (А. Домановський, С. Сорочан) ……………………………………..219
§ 10. Іконоборство. Відступники чи реформатори? (І. Лильо) ……………234
§ 11. Єресі та місіонерство (С. Сорочан, А. Домановський) ……………….250

Розділ III. Від могутності до занепаду (Х–ХІІ ст.)

§ 12. Вершина величі. Македонська династія (І. Лильо) ……………………264
§ 13. «Могутні» та «убогі» (А. Домановський, С. Сорочан) …………………282
§ 14. «З варягів у греки та із грек…» (А. Домановський, С. Сорочан) …..302
§ 15. Візантія і Русь: від конфронтації до співпраці
(Л. Войтович,С. Сорочан) ………………………………………………………….315
§ 16. Переломне ХІ століття (М. Мельник) ………………………………………..346
§ 17. Загадка Комнінів (С. Сорочан, А. Домановський) ……………………..367
§ 18. Розпад імперії (М. Мельник) …………………………………………………….390
§ 19. Візантія і Русь: нові горизонти (Л. Войтович) ………………………….408
§ 20. Торжество православ’я (Н.Козак) …………………………………………….427

Розділ IV. Шлях до загибелі (ХІІІ–XV ст.)

§ 21. На уламках краху (І. Лильо) ……………………………………………………..460
§ 22. «Повернення батьківщини» (С. Сорочан, А. Домановський) ……..471
§ 23. Світ маєтків та сіл (С. Сорочан, А. Домановський) ……………………486
§ 24. Згубна конкуренція чи плідна співпраця?
(А. Домановський, С. Сорочан) …………………………………………………..497
§ 25. Спроба реваншу (С. Сорочан, А. Домановський) ………………………507
§ 26. «Піррова» перемога знаті (С. Сорочан, А. Домановський) …………517
§ 27. Між Сходом і Заходом (С. Сорочан, А. Домановський) ……………..525
§ 28. «Приречений острів» (С. Сорочан, А. Домановський) ……………….533
§ 29. Останній бій Імперії (А. Домановський, С. Сорочан) …………………542
§ 30. Візантія і Русь: продовження (Л. Войтович) …………………………….559
§ 31. Відблиск у сутінках (Н. Козак) …………………………………………………575

Додатки

α. Історія публікації писемних джерел з історії Візантії (О. Файда) …..594
β. Нарис розвитку світової візантиністики (М. Мельник) …………………..606
γ. Візантинознавство на українських теренах:
від ХІХ ст. до сучасності (О. Файда, А. Домановський) ………………620
δ. Хронологія найважливіших подій (С. Сорочан, А. Домановський) …634
ε. Перелік правителів (С. Сорочан, А. Домановський) ……………………….641
ζ. Перелік Константинопольських патріархів
(С. Сорочан, А. Домановський) …………………………………………………..647
η. Візантійські грошові одиниці, одиниці вимірів
та їхні еквіваленти (С. Сорочан) ………………………………………………..651
θ. Хронологізований перелік агіографічних джерел (персоналії)
(С. Сорочан) ………………………………………………………………………………655
ι. Термінологічний словник (С. Сорочан, А. Домановський) ………………663
κ. Список джерел та літератури
(С. Сорочан, А. Домановський, М. Мельник) …………………………….. 798

 

 

2 Comments

  1. […] Войтович Л.В., Домановський А.М., Козак Н.Б., Лильо І.М., Ме… […]

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.