Идеал Свободы и равноправия: История Афинской демократии / Послесловие В. И. Кадеева. – Харьков, 2004. – 512 с.

 

Кафедра на facebook

buzeskul_book

До 200-річного ювілею Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна підготовлено збірку, яка містить репринтне перевидання професора Харківського університету В. П. Бузескула «История Афинской демократии», післямову професора Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, завідуючого кафедрою історії стародавнього світу та середніх віків В. І. Кадєєва, бібліографію праць В. П. Бузескула та робіт про нього, іменного покажчика та покажчика іншомовних висловів, використаних у тексті книги В. П. Бузескула. Всі покажчики вперше створено для нового видання.

Содержание

Репринтное воспроизведение монографии В. П. Бузескула I-VII, 1-468
В. И. Кадеев. Владислав Петровичя Бузескул и «История Афинской демократии» 469-479
Печатные труды В. П. Бузескула 480-491
Именной указатель 495-499
Список сокращений 30
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.